Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Kombinatoriālā optimizācija ar dziļajiem neironu tīkliem

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0479

Finansējums

299 970 EUR

Projekta vadītājs

Kārlis Freivalds,  karlis.freivalds@edi.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Zinātnes nozare

Datorzinātne un informātika

Kopsavilkums

Šī projekta mērķis ir izstrādāt labākus kombinatoriālās optimizācijas algoritmus, izmantojot dziļās mašīnmācīšanās metodes. Mēs risināsim tādas NP-sarežģītas un PSPACE-sarežģītas problēmas kā SAT, MIP, QBF un kombinatoriskās spēles. Galvenais jautājums, kas tiks apskatīts šajā projektā ir, vai uz neironu tīklu balstītas pieejas var pārspēt ar rokām gatavot risinātājus? Mēs izstrādāsim dziļas mācīšanās modeļus, kas ir piemēroti kombinatoriālās optimizācijas uzdevumiem, un novērtēsim to iespējas gan uz sintētiski ģenerētiem piemēriem, gan reālos gadījumos, kas parādās rūpniecībā, sadarbojoties ar mūsu partneruzņēmumu, kas nodrošina maršrutēšanas un plānošanas optimizācijas pakalpojumus. Šī projekta galvenā pētniecības joma ir mākslīgais intelekts. Rezultāti tiks publicēti 6 rakstos, kas prezentēti augstākā līmeņa AI konferencēs un papildināti ar trim jauniem tehnoloģiju prototipiem un pirmkodu vietnē GitHub.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss