Statuss:
Īstenošanā
david-clode-xNSCi_K179c-unsplash-scaled-e1602691899929-2048x1366.jpg

Kompakta 3-D magnētiskā lauka detektēšana, izmantojot Cs atomu tvaikus istabas temperatūrā

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0180

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Florians Gābauers

arturs.mozers@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Dabaszinātņu nozare

Kopsavilkums

Projekta rezultātā tiks izveidota un testēta kompakta augstas precizitātes metode vāju, telpā patvaļīgi orientētu magnētisko lauku detektēšanai, izmantojot magneto-optiskās rezonanses. Projektā piedāvātā metode (3-D vekotr-magnetometrija) ļaus mērīt visas trīs ortogonālās magnētiskā lauka komponentes, kam būs nepieciešama tikai viens divstaru piekļuves ports.

Mēs izmantosim pēdējo dekāžu laikā Latvijas Universitātē iegūtās fundamentālās zināšanas par lāzerstarojuma mijiedarbību ar atomāru vidi, lai virzītos tuvāk pielietojumos balstītai pētniecībai par modernu magnētiskā lauka mērīšanas metožu attīstītību, kā arī paplašināt šajā projektā iesaistīto jauno zinātnieku un studentu zināšanas un pieredzi.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss