Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Kompleksu ģeofizikālo datu integrēšana un izmantošana grunts piesārņojuma kartēšanā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0171

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Karušs       

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Kopsavilkums

Vēsturiski piesārņotas teritorijas ir plaši izplatīta parādība bijušajās PSRS republikās. Mūsdienās šādas teritorijas apdraud vides kvalitāti un apkārtējo iedzīvotāju veselību. Latvijā ķīmiskais piesārņojums ir aktuāls, tomēr līdz šim pilnībā nav apzināta tā izplatība un sastāvs pat valstiski nozīmīgos objektos, kur grunts piesārņojums var radīt valsts mēroga vides problēmas. Ģeofizikālās izpētes metožu izmantošana ir efektīvas pieeja vēsturiskā piesārņojuma izpētei un kartēšanai. Tomēr ar dažādām metodēm iegūto ģeofizikālo datu apvienošana un interpretācija ir būtiska ģeofizikas problēma, kas bieži tiek risināta subjektīvi, jo vieni un tie paši mērījumu dati nereti tiek interpretēti atšķirīgi. Tas norāda uz nepieciešamību izstrādāt rīkus un pieeju, kas ļautu veikt objektīvāku iegūto ģeofizikālo mērījumu interpretāciju. Īpaši nozīmīga būtu šādu rīku pielietošana grunts piesārņojuma izplatības un detalizētas uzbūves izpētē. Pētījuma mērķis ir veikt integrētu ģeofizikālo datu interpretāciju grunts piesārņojuma izpētē, izmantojot mašīnmācīšanās algoritmus. Tie sniegtu jaunu ieskatu ģeofizikālajos datos, ar statistisko sakarību palīdzību iegūstot neatkarīgu informāciju, kas palīdzētu mērījumu interpretācijā. Grunts piesārņojuma izpēte tiktu veikta vairākās būtiski piesārņotās teritorijās Latvijā, pielietojot tādas ģeofizikālās metodes kā radiolokāciju, grunts elektriskās pretestības mērījumus un seismisko izpēti.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss