Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Krūts vēža mikrovides programmēšana ‘karstas’ imūnreakcijas izveidošanai audzējā

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0283

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Anna Zajakina    anna@biomed.lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs; Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Medicīniskā biotehnoloģija; Ķīmija; Bioloģija

Kopsavilkums

Imūnsupresīvā mikrovide ir galvenā problēma, kura izraisa zemu pacientu atbildes reakciju vēža imūnterapijā. Audzēju makrofāgi (TAM) ir nozīmīgs imūnsistēmas regulējošais komponents, kas veicina vēža progresēšanu krūts vēža un citu audzēju gadījumā. TAM fenotipiskais plastiskums padarīja šīs šūnas par ideālu mērķi vēža ārstēšanai. Tomēr tas, kā makrofāgi tiek programmēti audzējā, joprojām nav zināms, turklāt daudzas TAM polarizācijas hipotēzes nav pietiekami pierādītas un pamatotas. Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunu 3D heterotipisku šūnu kultūras modeli mērķtiecīgas TAM programmēšanas izpētei, un apstiprināt pārprogrammēto TAM pretvēža īpašības preklīniskajos modeļos. Projekts ļaus identificēt galvenos faktorus (secretome), kas nosaka TAM polarizāciju un regulē to savstarpējo sarunu ar vēža šūnām. Lai aktivizētu TAM pretvēža īpašības un pārvērstu audzēju imunoloģiski \\\\\\\"karstajā\\\\\\\" stāvoklī, mēs pielietosim alfavīrusu vektorus, kuri producē pārprogrammēšanas citokīnus/hemokīnus kombinācijā ar teranostiskiem efektoru savienojumiem 3D vidē un ortotopiskā peļu modelī. Projekta rezultāti nodrošinās jaunas imūnterapijas platformas izstrādi, kuras pamatā ir mērķtiecīga audzēja mikrovides (TME) komponentu programmēšana ar jaudīgiem vīrusa gēnu terapijas vektoriem un multifunkcionāliem savienojumiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss