Statuss:
Noslēdzies
Kudras-humusvielu-ipasibas-struktura-un-to-modifikacijas-iespeju-izpete.jpg

Sākums  09/2018 Noslēgums 09/2021

 • Projekta numurs

  • lzp-2018/1-0009
 • Finansējums

  • 280578 EUR
 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

 • Dabaszinātņu nozare

Labums sabiedrībai

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
– Projekta rezultātā plānots iegūt jaunas zināšanas par vērtīgiem ķīmiskiem savienojumiem krūmmellenēs, kā arī par to, kā tos labāk iegūt. Šīs zināšanas un iespējams arī krūmmelleņu kultūras varēs izmantot cilvēkiem noderīgu savienojumu ražošanā. Tāpat, ņemot vērā, ka Latvijā krūmmellenes tiek audzētas aizvien lielākās platībās, mūsu rezultātus varēs izmantot jaunu, vērtīgāku krūmmelleņu šķirņu veidošanai.

Iespējamie risinājumi

Kādu problēmu projekts (rezultāti, metode) nākotnē varētu atrisināt?
– Augi satur daudz vērtīgu sekundāro metabolītu, kurus cilvēce jau gadu tūkstošiem izmanto pārtikā, farmācijā, kosmētikā un rūpniecībā. Šo savienojumu iegūšana bieži vien ir saistīta ar dabas resursu intensīvu, neilgtspējīgu izmantošanu un vides piesārņošanu. Nākotnē būs iespējams iegūt mums nepieciešamos savienojumus no augu kultūrām, taupot ierobežotos vides resursus un nepiesārņojot vidi.

Sadarbība

– Projekta sadarbības partneri ir COST akcija CA18111 “PlantEd”.

Kopsavilkums

Kūdra uzskatāma par vienu no nozīmīgiem Latvijas vietējiem resursiem. Patlaban kūdras izmantošanas veids un apjomi sekmē siltumnīcefekta gāzu emisijas un rada vides degradāciju. Projekta mērķis ir pētīt humusvielu ieguves iespējas no kūdras, to īpašības un veidošanās apstākļu-struktūras kopsakarības kā arī risināt fundamentāli nozīmīgu jautājumu par humifikācijas un ietekmi uz oglekļa bioģeoķīmisko apriti. Projekta uzdevumi paredz pētīt kūdras ģenēzes un humifikācijas procesu ietekmi uz kūdras humusvielu īpašībām, kūdras un citas izcelsmes (ūdeņi, augsne, brūnogles, ūdenstilpju nogulumi) humusvielu īpašību salīdzinošu izpēti un izstrādāt konceptuālu kūdras humusvielu struktūras modeli.

Projekta lietišķie uzdevumi paredz izstrādāt kūdras humusvielu modifikācijas metodes, lai sekmētu to praktiskās izmantošanas iespējas, kā arī pētīt kūdras humusvielu imobilizācijas iespējas, lai iegūtu sorbentus, izmantošanai vides piesārņojuma attīrīšanai. Pētījumu paredzēts veikt, ievācot kūdras profilus atšķirīgas ģenēzes purvos, veicot kūdras izpēti, tās vecuma datēšanu, izdalot humusvielas un veicot to īpašību daudzparametru analīzi, izmantojot 13C KMR, oksidatīvo degradāciju ar sekojošu GC-MS analīzi, analītisko pirolīzi GC-MS un citas metodes Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt 4 maģistra darbus un 1 promocijas darbu, kā arī sagatavot vismaz 6 publikācijas Web of Science, SCOPUS datu bāzēs iekļautos žurnālos, tajā skaitā ar augstu impaktfaktoru, kā arī sagatavot 1 patenta pieteikumu.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss

Projekta īstenošanas zinātniskā un sociālā ietekme ir apkopota pārskatā[PDF]

Projekta rezultāti [PDF]