Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Latentas ietekmes digitālo tehnoloģiju ilgtspējas attīstības novērtēšanā (LIASAM)

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0397

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Egils Ginters

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte         

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Pietiekami nepārdomāta un nepamatota digitālo tehnoloģiju ieviešana var radīt ne tikai zaudējumus investoriem, bet arī kopumā radīt negatīvu ietekmi uz tautsaimniecības attīstību un sabiedrības labklājību. Tehnoloģijas attīstību tās dzīves cikla laikā ietekmē virkne slēpto faktoru, kurus parasti pietiekami nenovērtē, sagatavojot tehnoloģijas ilgtspējas novērtējumu. Projekta “Latentas ietekmes digitālo tehnoloģiju ilgtspējas attīstības novērtēšanā (LIASAM)” mērķis ir jaunu zināšanu un tehnoloģisko atziņu radīšana Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē, attīstot un pilnveidojot digitālo tehnoloģiju ilgtspējas novērtēšanas metodoloģijas un tehnoloģijas. Pievienotās zināšanas par latento un stohastisko riska faktoru ietekmi un to novērtēšanu nodrošinās efektīvāku un precīzāku jauno tehnoloģiju ilgtspējas prognožu modelēšanu, kas ļaus ietaupīt gan izstrādātāju, gan investoru finanšu resursus un dos iespēju novērtēt jauno un esošo tehnoloģiju iespējamo konkurētspēju tirgū. Ilgtspējīgu digitālo tehnoloģiju ieviešana paaugstinās ražošanas un pakalpojumu efektivitāti, un ilgtermiņā samazinās krīžu un pandēmiju izraisīto ietekmi uz valsts IKP pieaugumu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss