Statuss:
Noslēdzies
Projekta pase

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-2018/AER_1_0001 

Finansējums

600 000 EUR

Projekta vadītājs

Andra Blumberga

https://videszinatne.rtu.lv/

andra.blumberga@rtu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projektā tiks:

  1. apkopota informācija par inovatīvām enerģētikas tehnoloģijām un procesiem,
  2. izvērtētas esošās un perspektīvās politikas un to ietekme uz atjaunojamo un vietējo resursu integrēšanu energoapgādē,
  3. novērtēts atjaunojamo un vietējo enerģijas resursu izmantošanas potenciāls elektroapgādes, siltumapgādes un transporta sektorā,
  4. izstrādāti priekšlikumi un rekomendācijas enerģētikas un transporta sektora attīstībai, izmantojot atjaunojamos un vietējos energoresursus.

Pētījums tiks veikts pielietojot Sistēmdinamikas modelēšanas pieeju, kas tiks sasaistīta ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS). Projekts sniegs ieguldījumu tematiskā uzdevuma sasniegšanā, kā arī līdzdarbosies programmas virsmērķa un apakšmērķa sasniegšanā. Projekta komandai ir ievērojama pieredze enerģētikas jomā, kā arī ilglaicīga pieredze projektu īstenošanā. Komandu papildinās labi izglītoti un trenēti jaunie pētnieki. Projekta komanda ir kompakta un sastāv no pētniekiem no dažādām pētniecības jomām, kuri papildina viens otru.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Atjaunojamie un vietējie energoresursi”

Rezultāti

Oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa

Ieva Pakere, Armands Grāvelsiņš, Dace Lauka, Gatis Bažbauers, Dagnija Blumberga Linking energy efficiency policies toward 4th generation district heating system Energy Volume 234, 121245 https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121245

Ilze Poļikarpova, Roberts Kaķis, Ieva Pakere, Dagnija Blumberga Optimizing Large-Scale Solar Field Efficiency: Latvia Case Study Energies Volume 14 (14), 4171 https://doi.org/10.3390/en14144171

Edgars Kudrus, Anrijs Tukulis, Arnis Dzalbs, Dagnija Blumberga Are Industries Open for Renewable Energy? Environmental and Climate Technologies Volume 24 (3), pp. 447-456 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0115

Miķelis Dzikēvičs, Ivars Veidenbergs, Kęstutis Valančius Sensitivity Analysis of Packed Bed Phase Change Material Thermal Storage for Domestic Solar Thermal System Environmental and Climate Technologies Volume 24 (1), pp. 378-391 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0022

Maximilian Klose, Ģirts Vīgants, Edgars Vīgants Co-Firing of Natural Gas with Wood Dust Experimental Test Runs Environmental and Climate Technologies Volume 24, no. 2, pp. 196–202 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0066

Beate Zlaugotne, Lauma Žihare, Lauma Balode, Antra Kalnbaļķīte, Aset Khabdullin, Dagnija Blumberga Multi-Criteria Decision Analysis Methods Comparison Environmental and Climate Technologies Volume 24 (1), pp. 454-471 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0028

Beate Zlaugotne, Linda Ieviņa, Reinis Āzis, Denis Baranenko, Dagnija Blumberga GHG Performance Evaluation in Green Deal Context Environmental and Climate Technologies Volume 24 (1), pp. 431-441 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0026

Ieva Pakere, Dagnija Blumberga Solar Energy in Low Temperature District Heating Environmental and Climate Technologies Volume 23 (3), pp. 147-158 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0085

Karīna Suharevska, Dagnija Blumberga Progress in Renewable Energy Technologies: Innovation Potential in Latvia Environmental and Climate Technologies Volume 23 (2), pp. 47-63 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0054

Līga Rozentāle, Dagnija Blumberga Methods to Evaluate Electricity Policy from Climate Perspective Environmental and Climate Technologies Volume 23 (2), pp. 131-147 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0060

Roberts Kaķis, Ilze Poļikarpova, Ieva Pakere, Dagnija Blumberga Is It Possible to Obtain More Energy from Solar DH Field? Interpretation of Solar DH System Data Environmental and Climate Technologies Volume 25 (1), pp. 1284–1292 https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0097

Marika Kacare, Ieva Pakere, Armands Grāvelsiņš, Dagnija Blumberga Spatial Analysis of Renewable Energy Sources Environmental and Climate Technologies Volume 25 (1), pp. 865-878 https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0065

Oskars Švedovs, Miķelis Dzikēvičs, Vladimirs Kirsanovs, Ivars Veidenbergs Development of New Compact Water Treatment System for Flue-Gas Condenser for Households Environmental and Climate Technologies Volume 25 (1), pp. 563-573 https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0041

Līga Rozentāle, Antra Kalnbaļķīte, Dagnija Blumberga Aggregator as a new electricity market player: (Case study of Latvia) 2020 IEEE 61st Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2020 – Proceedings art. no. 9316486 https://ieeexplore.ieee.org/document/9316486

Beate Zlaugotne, Armands Grāvelsiņš, Ieva Pakere Spatial energy data acquisition for agricultural sector 2021 IEEE 62th Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2021 – Proceedings https://ieeexplore.ieee.org/document/9711689

Linda Ieviņa, Artis Vidžups, Andra Blumberga, Dagnija Blumberga Mapping of Distributed Power Generation Versus Biomass Availability 2019 IEEE 60th Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2019 – Proceedings 8982373 https://doi.org/10.1109/RTUCON48111.2019.8982373

Līga Rozentāle, Dagnija Blumberga Potential role of energy communities in the way towards climate neutrality 2021 IEEE 62th Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2021 – Proceedings https://ieeexplore.ieee.org/document/9711724

Dagnija Blumberga: Kā izmantot vietējos un atjaunojamos energoresursus https://www.delfi.lv/news/versijas/dagnija-blumberga-ka-izmantot-vietejos-un-atjaunojamos-energoresursus.d?id=53694209

A podcast on changes in the energy sector https://open.spotify.com/episode/7jJPYCfHwFxsXS19V3U7rx