Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-INFRA-2018/1-0003

Finansējums

472 440 EUR

Projekta vadītājs

Laila Zemīte

https://www.cfi.lu.lv/

laila.zemite@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekts tiks realizēts pilnā atbilstībā valsts pētījumu programmā definētajiem uzdevumiem. Projektā tiks izstrādāta zināšanu bāze par dabasgāzes kā arī sašķidrinātās dabasgāzes ražošanas un transportēšanas sistēmu un tās attīstības prognoze periodam līdz 2050.gadam Latvijā un Baltijas jūras reģionā, paredzamo dabasgāzes cenu ilgtermiņa izmaiņas, atkarībā no pieprasījuma izmaiņām un metāna ieguves tehnoloģiju attīstības un tiks pētīta iespējamie sinerģijas efekti starp atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas, dabasgāzes nozarēm, siltuma un elektroenerģijas infrastruktūru un tirgu. Balstoties uz izstrādātajiem scenārijiem, projektā tiks identificēti iespējamie izaicinājumi, nepieciešamās investīcijas dabasgāzes apgādes un uzglabāšanas infrastruktūrā, lai nodrošinātu dabasgāzes piegāžu nepārtrauktību. Projektā tiks veiktas aplēses, balstoties uz kurām ir iespējams identificēt gāzes krātuves paredzamo lomu un ar to saistītās izmaksas energoapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī analizētas gāzes krātuves iespējas nodrošināt plašāku energoapgādes funkciju lomu. Projektā tiks arī analizētas esošās dabasgāzes cauruļvadu un uzglabāšanas sistēmas izmantošanas perspektīvas, ņemot vērā iespējamo ūdeņraža ieguves un izmantošanas apjomu palielināšanos, izvērtējot iespēju esošās iekārtas pielāgot daļējai vai pilnīgai ūdeņraža transportēšanai un uzglabāšanai. Galvenie projekta rezultāti tiks atspoguļoti zinātniskās publikācijās un rekomendācijās politikas veidotājiem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus”

Rezultāti

Sauhats A., Broka Z., Baltputnis K. Energy Transition of the Baltic States: Problems and Solutions Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, 3.-14.lpp. ISSN 0868-8257. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0013

Zālītis I., Dolgicers A., Zemīte L., Ganter S., Kopustinskas V., Vamanu B., Bode I., Kozadajevs J. A Linearized Numerical Solution for Steady-State Simulations of Gas Networks Latvian Journal of Physics and Technical Sciences., 2021, Vol. 58, No. 3, 137.-153.lpp. ISSN 0868-8257. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0022

Kozadajevs J., Dolgicers A., Boreiko D. CHPP Operation Mode Optimization under Electricity and Gas Market Conditions using a Genetic Algorithm Latvian journal of physics and tehnical sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, 154.-168.lpp. ISSN 0868-8257 https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0023

Savickis J., Ansone A., Zemite L., Bode I., Jansons L., Zeltins N., Koposovs A., Vempere L., Dzelzitis E. The natural gas as a sustainable fuel atlernative in Latvia Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, 169.-185.lpp. ISSN 0868-8257 https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0024

Zemite L., Nevercika E., Jansons L., Bode I., Koposovs A., Kondrahins N., Jasevics A. The Natural Gas Supply of the Latvian Municipality during the Local Energy Crisis Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, 186.-200.lpp. ISSN 0868-8257 https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0025

Zemite L., Ansone A., Jansons L., Bode I., Dzelzitis E., Selickis A., Romanovs L., Vempere L. The Creation of the Integrated Natural Gas Market in the Baltic Region and its Legal Implications Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, 201.-213.lpp. ISSN 0868-8257 https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0026

Kleperis J., Boss D., Mezulis A., Zemite L., Lesnicenoks P., Knoks A., Dimanta I. Analysis of the Role of Latvian Natural Gas Network for the Use of Future Energy Systems: Hydrogen from RES Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, 214.-226.lpp. ISSN 0868-8257 https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0027

J. Savickis L. Zemite L. Jansons I. Bode E. Dzelzitis, A. Broks, L. Vempere The Development of the Smart Gas Distribution: General Trends and the Latvian Context Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2020, Vol. 57, No. 6, pp.23-39. ISSN 0868-8257. e-ISSN 2255-8896 https://content.sciendo.com/view/journals/lpts/57/6/article-p23.xml

Aleksey SAFRONOV, Julia GUZEYEVA, Jevgeniy BEGENS, Ansis MEZULIS The Innovative Technology of Hydraulic Compression and Boosting for Filling the Vehicles and Storage Systems with Natural Gas and Biomethane Environmental and Climate Technologies, 2020, vol. 24, no. 3, pp. 80–93. https://www.sciendo.com/article/10.2478/rtuect-2020-0087

M. Upitis I. Amolina I. Geipele, N. Zeltins Measures to Achieve the Energy Efficiency Improvement Targets in the Multi-Apartment Residential Sector Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2020, Vol. 57, No. 6, 40.-52.lpp. ISSN 0868-8257. e-ISSN 2255-8896. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2020-0032

Savickis J., Zemite L., Jansons L., Zeltins N., Bode I., Ansone A., Selickis A., Broks A., Koposovs, A. Liquefied Natural Gas Infrastructure and Prospects for the Use of LNG in the Baltic States and Finland Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 2, 45.-63.lpp. ISSN 2255-8896. e-ISSN 0868-8257. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0011

Vempere L., Jasevics A., Zemite L., Vempers G. Methodology for Investment Evaluation in Electricity Generation Modules according to the Requirements of the European Union Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 2, 15.-31.lpp. ISSN 0868-8257 https://sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0014

M. Pikaļovs Bezpilota iekārtu izmantošana gāzes un siltumapgādes infrastruktūras inspekcijai RTU noslēguma darbu datubāze https://ndr.rtu.lv/lv/view/26638/

M. Sināts Saspiestā dabasgāze kā alternatīvā degviela autotransportā Latvijā RTU noslēguma darbu datubāze https://ndr.rtu.lv/lv/view/26666/

Elīna Ņeverčika Pilsētu dabasgāzes apgāde vietējo enerģētisko krīžu laikā RTU noslēguma darbu datubāze https://ndr.rtu.lv/lv/view/24238/

A. Šmats Modernās kompetenču apguves metodes un efektīva atjaunojamo energoresursu integrēšana mācību procesā RTU noslēguma darbu datubāze https://ndr.rtu.lv/lv/view/27370/

D. Bošs Ūdeņraža kā alternatīvās degvielas tiesiskie aspekti RSU noslēguma darbu datu bāze https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/2066

Ritvars Valdmanis Energosistēmas avāriju iemeslu analīze Noslēguma darbu datu bāze https://ndr.rtu.lv/lv/view/26379/

A. Tooma, Laila Zemīte, Ruta Vanaga Praktiski padomi elektrības un ūdens taupīšanai https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.10.2021-praktiski-padomi-elektribas-un-udens-taupisanai.id241097

L. Zemīte Praktiski padomi ziemassvētku rotājumu izvēlei, LR4 https://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/vienkarsiem-vardiem/

Bode I. Vai CNG ir risinājums vai arī tas ir tikai starp risinājums uz citu degvielas veidu? NĀKOTNES ENERĢIJA 2021: mobilitāte * efektivitāte * klimats https://www.youtube.com/watch?v=-bQy–y1ZFY

L. Zemīte “Virtenes nespīd par brīvu. Cik maksājam par
elektoierīču darbināšanu” Delfi delfi.lv/majadarzs/aktuali/virtenes-nespid-par-brivu-cik-maksajam-par-elektoiericu-darbinasanu.d?id=53874435

I. Supe, Laila Zemīte, B. Vitoliņa, S. Kukaine Oleksāne Energoefektivitāte https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.01.2021-energoefektivitate.id207504/

Zemīte, L.  Gar dzīvojamo māju stiepjas elektrības gaisvadu līnija. Vai un cik slikti tas var ietekmēt veselību? Latvijas Avīze https://www.la.lv/vai-elektrolinijas-ietekme-veselibu