Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-INFRA-2018/1-0005 

Finansējums

472 440 EUR

Projekta vadītājs

Antans Sauļus Sauhats

https://www.virac.eu/

antans.sauhats@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte
Ventspils Augstskola

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projektā “FutureProof” tiks izstrādāta zināšanu bāze par Latvijas elektroenerģijas sistēmas infrastruktūru, tirgu un riskiem, izpētīti tās iespējamie nākotnes attīstības scenāriji un analizēta enerģētiskā nabadzība. Lai veicinātu Latvijas energosistēmas integrāciju Eiropā, kā arī ilgtspējīgu un konkurētspējīgu tās attīstību, projektā tiks detalizēti analizēti Baltijas jūras reģiona valstu energosistēmu attīstības plāni un normatīvais regulējums, kā arī energoresursu cenu, ražošanas jaudas, apjoma un patēriņa prognozes līdz pat 2050. gadam. Balstoties uz analīzes rezultātiem, tiks izstrādāti iespējamie Latvijas energosistēmas nākotnes attīstības scenāriji un rekomendācijas politikas veidotājiem, tās papildinot ar apjomīgu datubāzi, kurā iekļauti Latvijas un reģiona energosistēmu galvenie rādītāji un prognozes. Projektā tiks izstrādāti Latvijas apstākļiem pielāgoti elektroenerģijas tirgus modeļi, tajos iekļaujot gan esošos, gan vēl nākotnē paredzamos tirgus veidus un aplūkojot kā esošo, tā arī nākotnē plānoto ražošanas un patēriņa tehnoloģiju darbību tirgū. Izmantojot šos modeļus, tiks veiktas tirgus darbības imitācijas, analizējot dažādu tehnoloģiju, normatīvā regulējuma un citu nozīmīgu faktoru ietekmi uz tirgus cenu, likviditāti un citiem būtiskiem rādītājiem. Projektā tiks veikts energosistēmas drošuma, kiberdrošības un citu risku novērtējums, kā arī novērtēta enerģētiskā nabadzība Latvijā. Galvenie projekta rezultāti tiks atspoguļoti rekomendācijās politikas veidotājiem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus”

Rezultāti

Beriņš, J., Petričenko, Ļ. Economical Valuation of Wave Power Plant in the Baltic Sea Region at Pre-Flexibility Stage Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2019, Vol. 56, No. 6, pp.32-46. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2019-0033

Junghāns, G., Sīlis, A., Mārciņa, K., Ertmanis, K. Role of Balancing Markets in Dealing with Future Challenges of System Adequacy Caused by Energy Transmission Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2020, Vol. 57, No. 3, 48.-56.lpp. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2020-0015

Bezrukovs, D., Bezrukovs, V., Bezrukovs, Vl., Konuhova, M., Aniskevich, S. The comparison of the efficiency of small wind turbine generators with horizontal and vertical axis under low wind conditions Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2020, Vol. 57, No. 5, pp. 61–72 https://sciendo.com/de/article/10.2478/lpts-2020-0028

Petričenko, Ļ., Kozadajevs, J., Petričenko, R., Ozgonenel, O., Boreiko, D., Dolgicers, A. Assessment of PV Integration in the Industrial and Residential Sector under Energy Market Conditions Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, pp.82-97. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0018

Ķiene, S., Linkevičs, O. Simplified Model for Evaluation of Hydropower Plant Conversion into Pumped Storage Hydropower Plant Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, 108.-120.lpp. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0020

Žalostība, D., Kiseļovs, D. A Review: The Energy Poverty Issue in the European Union and Latvia Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, 227-248.lpp. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0028

Kurevska, L.  Heat Pump Optimization Strategies for Participation in Price-Controlled Demand Response in the Latvian Electricity Market Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, 98.-107.lpp.  https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0019

Sauhats, A., Utans, A., Silinevics, J., Junghans, G., Guzs, D. Enhancing Power System Frequency with a Novel Load Shedding Method Including Monitoring of Synchronous Condensers’ Power Injections Energies 2021, 14, 1490 https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1490

Petričenko, Ļ., Petričenko, R., Sauhats, A., Baltputnis, K., Broka, Z. Modelling the Future of the Baltic Energy Systems: a Green Scenario Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, pp.47-65. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0016

Oļekšijs, R., Sauhats, A., Olekshii, B. Power Plant Cooperation in District Heating Considering Open Electricity Market Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, 66.-81.lpp. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0017

Sauhats, A., Broka, Z., Baltputnis, K. Energy Transition of the Baltic States: Problems and Solutions Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2021, Vol. 58, No. 3, 3.-14.lpp. https://www.sciendo.com/article/10.2478/lpts-2021-0013

Baltputnis, K., Broka, Z., Sauhats, A. Analysis of the Potential Benefits from Participation in Explicit and Implicit Demand Response 2019 54th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Bucharest, Romania, 2019, pp. 1-5 https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/29476/attachments/5680

Survilo, J. Effective Use of Synchronous Machines to Suppress the Impact of a Sudden Power Imbalance in a System 2021 IEEE 62nd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON 2021), Riga, Latvia, 2021 https://ieei.rtu.lv/rtucon2021/papers/RTUCON2021_paper_003.pdf

Survilo, J. Fuel Efficiency of a CHP Plant with Increased Flexibility 2021 IEEE 62nd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON 2021), Riga, Latvia, 2021 https://ieei.rtu.lv/rtucon2021/papers/RTUCON2021_paper_002.pdf

Petrichenko, L., Sauhats, A., Diahovchenko, I. An Economic Comparison of Planning Decisions Aimed at Stimulation of Photovoltaic Roof Prosumers vs. Energy Communities 2021 IEEE 62nd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON 2021), Riga, Latvia, 2021 https://ieei.rtu.lv/rtucon2021/papers/RTUCON2021_paper_006.pdf

Oleksijs, R., Sauhats, A., Olekshii, B. Cooperation in Energy Markets Considering CO2 Emission Costs 2021 IEEE 62nd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON 2021), Riga, Latvia, 2021 https://ieei.rtu.lv/rtucon2021/papers/RTUCON2021_paper_084.pdf

Bezrukovs V., Sauhats A., Bezrukovs V., Bezrukovs D. Forecasting wind energy density distribution in the Baltic States based on NEWA atlas 7th International Congress on Energy Efficiency & Energy Related Materials (ENEFM 2021), Oludeniz,Turkey https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2069143

K. Baltputnis, Z. Broka, L. Zemīte, A. Sauhats, A. Dolgicers, N. Zeltiņš, J. Kleperis, E. Dzelzītis, V. Bezrukovs RTU Enerģētikas institūts kopā ar partneriem uzsācis īstenot jaunās valsts pētījumu programmas projektu Enerģija un Pasaule, 2019/2 http://www.energijaunpasaule.lv/wp-content/uploads/2019/04/zin%C4%81tniskie-projekti.pdf

Z. Broka Patēriņa elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas tirgos Enerģija un Pasaule, 2021/1-2 https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32366

D. Bezrukovs, A. Sauhats The Study of Wind Energy Resource and the Assessment of the Economic Feasibility of Wind Energy Projects RTU Enerģētikas institūts https://ebooks.rtu.lv/product/study-wind-energy-resource-assessment-economic-feasibility-wind-energy-projects/

R. Olekšijs, O. Linkevičs Modernisation of Electric Equipment of Combined Cycle Units for Adaption to New Electricity Market Requirements RTU Enerģētikas institūts https://ebooks.rtu.lv/product/modernisation-electric-equipment-combined-cycle-units-adaption-new-electricity-market-requirements/

Z. Broka, A. Sauhats Harnessing the Value of Demand-Side Flexibility in Electricity Markets RTU Enerģētikas institūts https://ebooks.rtu.lv/product/harnessing-value-demand-side-flexibility-electricity-markets/?lang=en

 

D. Žalostība Viedā enerģētika (RTU Enerģētikas institūta prezentācija par pētījumu virzieniem viedajā enerģētikā) Izglītības un zinātnes ministrijas Viedās specializācijas stratēģijas vienības rīkots pasākums “Sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības iespējas RIS3 specializācijas jomu tēmās” https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/albums/72157678174805077

Z. Broka Projekts “Ilgtspējīga Latvijas energosistēmas attīstība un integrācija Eiropā (FutureProof)” VPP “Enerģētika” vidusposma sesija https://www.youtube.com/watch?v=GTYk0Pl1xBQ

Z. Broka Diskusija “Dodiet man atbalsta punktu un es pacelšu Zemeslodi!” — Zinātnes ietekmes sviras mūsdienās Sarunu festivāls “Lampa” https://www.youtube.com/watch?v=aL8ICTVTWGY

L. Zemīte Inovācijas enerģētikā ceļā uz klimatneitralitāti Energoapgādes inovāciju forums – “AD/DC Tech” https://www.youtube.com/watch?v=SG0xXbcCzf0

Z. Broka Energosistēmas attīstības scenāriji un riski Pieslēdzies zinātnei! “Zaļais kurss” – ekoloģijas glābiņš vai darbības imitācija? https://www.youtube.com/watch?v=LhlmEbMIdu4

Z. Neimane Zinātnē meklē iespēju padarīt elektrību un siltumu lētāku. Intervija ar RTU Enerģētikas institūta vadītāju Latvijas Sabiedriskie Mediji, LSM.lv https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zinatne-mekle-iespeju-padarit-elektribu-un-siltumu-letaku-intervija-ar-rtu-energetikas-instituta-vaditaju.a333048/

Šakele, V., Broka, Z.  BBEMA: Dashboard for Baltic Balancing Energy Market Analysis https://public.tableau.com/views/BBEMA/Balancingbids_1

K. Grickevičs, Ļ. Petričenko Enerģijas pieprasījuma reakcijas analīze elektroenerģijas tirgū Latvijā RTU Enerģētikas institūts

V. Kuļešovs, O. Borščevskis Elektrisko transportu līdzekļu uzlādes staciju infrastruktūras modelēšana RTU Enerģētikas institūts

S. Hlusovs, Ļ. Petričenko Tehnisko un ekonomisko faktoru ietekmes uz enerģijas akumulācijas tehnoloģijas izvēli izvērtējums RTU Enerģētikas institūts

D. Dimovs, Ļ. Petričenko Saules enerģijas izmantošanas iespējas Baltijas valstīs RTU Enerģētikas institūts