Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Latvijas izcelsmes monoflorāla medus atpazīšana izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses, hromatogrāfijas, izotopu attiecību masspektrometrijas un hemometrijas metodes

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0200

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Arturs Vīksna

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Ķīmija; Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes          

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izveidot ātru, precīzu, pārbaudītu hemometrisko daudzdimensionālu modeļa sistēmu, kas iekļauj vairākas augstas izšķirtspējas analītiskās metodes un izstrādātu lēmumu pieņemšanas rīku medus kvalitātes, izcelsmes un sastāva pārbaudei. Mērķa izpildei ir izveidota starpdisciplināra pētnieku grupa no Latvijas Universitātes, kuri ir ar pieredzi analītiskās, fizikālās ķīmijas un daudzdimensiālās statistikas metodēs. Pētījumu nosaka Eiropas Savienībā pieaugoši riski, kas saistīti ar neidentificētu medus paraugu un medus viltojumu nonākšanu tirgū, kas apdraud Latvijas medus ražotājus, jo kropļo tirgu, bet vienlaikus arī rada apdraudējumus medus patērētājiem. Tādēļ piedāvātā modeļa izstrāde, pielietojot spektroskopijas, masspektrometrijas analīzes metodes kombinētas ar hemometriskajām metodēm ļaus izstrādāt efektīvu un ātru rīku medus ražotājiem, sekmējot Valsts Viedās Stratēģijas principus, kas vērsti uz bioekonomikas virziena attīstību, sekmējot patērētājiem drošu medus produktu ražošanu un medus kvalitātes kontroli. Projektā iegūtās zināšanas ļaus iegūt jaunas kompetences iesaistītajam personālam, sekmēs Latvijas medus ražotāju kapacitāti medus kvalitātes un drošības kontrolē, kā arī dos būtisku ieguldījumu vietēja un starptautiska mēroga zināšanu iegūšanā un izplatīšanā. Projektā tiks nodrošināta iegūto zināšanu pārnese tiešajām mērķa grupām: medus ražotājiem, pārtikas drošības institūcijām Latvijā un Eiropas Savienībā, ka arī plašākai sabiedrībai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss