Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums  11/12/2018 Noslēgums 10/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-EE-2018/1-0002 

Finansējums

354 000 EUR

Projekta vadītājs

Dagnija Blumberga

https://videszinatne.rtu.lv/

dagnija.blumberga@rtu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas jaunas zināšanas energoefektivitātes uzlabošanas risinājumu jomā, tajā skaitā pamatoti rīcībpolitikas ieteikumi tautsaimniecības un sabiedrības attīstībai Latvijā. Projekta realizācija nepieciešama, lai izstrādātu ilgtermiņa rīcībpolitikas rekomendācijas, kas balstītas uz izveidotām metodikām sistēmas efektivitātes un attīstības potenciāla noteikšanai. Izstrādātas metodikas sistēmas novērtejumam ietver daudzkritēriju un sistēmas dinamisko modelēšanu. Ar izstrādāto metodikas kopumu tiks mēģināts panākt ilgtermiņa enerģētikas sektora novērtējumu attiecībā uz siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Energoefektivitāte”

Rezultāti

Rezultāti

Oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa

Ieva Pakere, Dace Lauka, Dagnija Blumberga Estimation of Carbon Emission Reduction from Upgrading the DH Network to the 4th Generation. Multivariate Linear Regression Model Environmental and Climate Technologies Vol.23 (2), pp. 64-73 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0055

Marta Delle, Iveta Civcisa, Valdis Vitolins, Dace Lauka, Dagnija Blumberga Integration of Sun PV Electricity in Centralized Heating Systems Environmental and Climate Technologies Vol.23 (2), pp. 245-259 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0093

Ilze Polikarpova, Dace Lauka, Dagnija Blumberga, Edgars Vigants Multi-Criteria Analysis to Select Renewable Energy Solution for District Heating System Environmental and Climate Technologies Vol.23 (3), pp. 101-109 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0082

Dagnija Blumberga, Raimonds Gulbis, Linda Ievina, Valdis Vitolins, Girts Vigants, Jevgenijs Selivanovs, Dzintars Jaunzems Empirical Model of Cost Reduction in Local DH Systems. Low Temperature Approach Environmental and Climate Technologies Vol.23 (3), pp. 190-201 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0089

Ieva Pakere, Dagnija Blumberga Solar power or solar heat: What will upraise the efficiency of district heating? Multi-criteria analyses approach Energy Vol.198, art. no. 117291 https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117291

Ieva Pakere, Dace Lauka, Kristiāna Dolge, Valdis Vitolins, Ilze Polikarpova, Stefan Holler, Dagnija Blumberga Climate Index for District Heating System Environmental and Climate Technologies Vol.24, no. 1, pp. 406-418 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0024

Ieva Pakere, Dagnija Blumberga, Agris Kamenders, Valdis Vı̄toliņš Does district heating tariff motivate energy efficiency improvement? Energy Reports “Volume 7, Supplement 4, Pages 410-418, ISSN 2352-4847” https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.087

Ieva Pakare, Armands Gravelsins, Dace Lauka, Dagnija Blumberga  Estimating energy efficiency increase in national district heating network Energy Reports “Volume 7, Supplement 4, Pages 401-409, ISSN 2352-4847” https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.088

Vladimirs Kirsanovs, Dace Lauka, Ivars Veidenbergs, Dagnija Blumberga Energy saving measures for a district heating company. Case study of Latvia 2019 IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) – Proceeding INSPEC Accession Number: 19322709 https://ieeexplore.ieee.org/document/8982310

Krista Laktuka, Ieva Pakere, Dace Lauka, Dagnija Blumberga, Anna Volkova Long-Term Policy Recommendations for Improving the Efficiency of Heating and Cooling Environmental and Climate Technologies Vol.25 (1), pp. 392-404 https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0029

Ieva Pakere Solar energy in low-temperature district heating Zin. vadītājs: Dagnija Blumberga
Rīgas Tehniskā universitāte” Rīga: [RTU], 2020. 165 lpp.

Raimonds Gulbis Introduction of 4th generation heating systems. Do you need subsidies? Zin. vadītājs: Dagnija Blumberga
Rīgas Tehniskā universitāte

Ivonna Bērziņa District cooling systems. Potential in Latvia Zin. vadītājs: Ieva Pakere, Dace Lauka, Dagnija Blumberga
Rīgas Tehniskā universitāte

Krista Laktuka Long-term policy recommendations for improving the efficiency of heating and cooling by 2030 with a perspective until 2050 Zin. vadītājs: Ieva Pakere, Dace Lauka Rīgas Tehniskā universitāte

Abhil Keacherial Mohan Energy efficiency measures in district heating companies Zin. vadītājs: Vladimirs Kirsanovs
Rīgas Tehniskā universitāte

Ieva Pakere, Armands Gravelsins, Dace Lauka, Dagnija Blumberga Will there be the waste heat and boiler house competition in Latvia? Assessment of industrial waste heat Smart Energy Volume 3, 2021, 100023, ISSN 2666-9552″ https://doi.org/10.1016/j.segy.2021.100023

Dagnija Blumberga, Jeļena Pubule OGLEKĻA MAZIETILPĪGA CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SISTĒMA Latvijas Republikas Patentu valde Pieteikuma Nr. LVP2021000087