Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ledus molekulu desorbcija starpzvaigžņu vidē (DIMD)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0076

Finansējums

299 927EUR

Projekta vadītājs

Juris Kalvāns, juris.kalvans@venta.lv

Projektu īsteno

Ventspils Augstskola

Zinātnes nozare

Fizika un astronomija; Ķīmija

Kopsavilkums

Tumšos un aukstos starpzvaigžņu miglājos un zvaigznes veidojošos kodolos tiek novērotas daudzveidīgas gāzveida molekulas, kuras (vai kuru izejvielas) var tikt izveidojušās vienīgi ledus apvalciņos. Tas liecina par desorbciju, ko izraisa UV fotoni, kosmiskie stari, eksotermiskas ķīmiskās reakcijas uz virsmas, putekļu sadursmes. Šāda ne-termiska desorbcija ietekmē, piemēram, vielu sintēzi Protosaules miglājā, putekļu virsmas īpašības planētas veidojošos diskos, un deiterija saturu molekulās, pēc kā var noteikt Saules sistēmas ķermeņu izcelsmi. Tomēr izpratne par desorbciju kosmosā ir fragmentāra, jo astroķīmiskie modeļi bieži pēta tikai viena mehānisma ietekmi. Vairāki desorbcijas mehānismi var mijiedarboties, radot interesantus rezultātus, kas palīdz skaidrot novērojumus. Šī Projekta mērķis ir veidot aptverošu astroķīmisko modeli, kas ņem vērā zināmos desorbcijas mehānismus atbilstoši augstākajam zinātniskajam līmenim. Modeļa attīstīšanā vadīsimies no jaunākajiem un svarīgākajiem eksperimentāliem, teorētiskiem un astronomisko novērojumu rezultātiem. Mehānismiem, kam tas nepieciešams, tiks izstrādāts kvantitatīvs apraksts, tos pielietojot atbilstošā fizikālā vidē, t.i., blīvā (zvaigzni veidojošā) starpzvaigžņu miglāja kodolā. Izstrādātais modelis tiks pielietots aktuālu astroķīmijas problēmu risināšanai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss