Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde viedai augļkopībai pielietojot autonomus bezpilota lidaparātus

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0134

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Imants Zarembo, imants.zarembo@rta.lv

Projektu īsteno

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; Dārzkopības institūts

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt uz autonomiem bezpilota lidaparātiem (UAV) balstītu lēmumu pieņemšanas sistēmu viedai augļkopībai. Šī sistēma ļaus automātiski prognozēt augļu ražu un atpazīt ābeļu kraupja simptomus, veicot autonomu augļu dārza apsekošanu, izmantojot UAV, kas spēj identificēt ziedus, augļus un novērtēt to daudzumu, noteikt ābeļu kraupi. Lai sasniegtu projekta mērķi tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1) izstrādāt koku vainagu aplidošanas un fotografēšanas matemātiskus modeļus; 2) izstrādāt mākslīgā intelekta risinājumu, kas spēj veikt augļaugu ziedu un augļu identifikāciju un kvantitatīvo novērtēšanu izmantojot fotogrāfijas; 3) izstrādāt prototipu, ar kura palīdzību būs iespējams pārbaudīt izgudrotos risinājumus. Ražas novērtēšanas un prognozēšanas mākslīgā intelekta rīks tiks izstrādāts, pielietojot iegūtās datu kopas un dziļās mašīnmācīšanās jaunākos risinājumus. Projekts paredz izstrādāt ražas prognozēšanas regresijas modeļus, pielietojot ražas attīstības dinamiskās rindas. Prototipa eksperimentālā izstrāde ietver augļkopības biznesa procesu un ar sistēmas pielietošanu saistīto risku analīzi, kas jāņem vērā, izstrādājot lidojumu plānošanas algoritmus. Iecerētie projekta rezultāti: 1) atvērtās datu kopas ar ābolu, bumbieru un saldo ķiršu augļu un ziedu attēliem dažādās attīstības stadijās papildinātas ar manuālas novērtēšanas datiem; 2) mākslīgā intelekta modulis, kas veic ziedu un augļu novērtēšanu kokā; 3) autonomas sistēmas prototips viedajai augļkopībai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss