Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ļoti zemas frekvences elektromagnētiskais lauks kā īslaicīgs pastiprinātājs ārpusšūnu vezikulu ražošanai no mezenhimālām cilmes šūnām bioreaktorā

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2022/1-0373

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Rīgas Tehniskā universitāte

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

 • Medicīniskā inženierija

 • Rūpnieciskā biotehnoloģija

Kopsavilkums

Ir pierādīts, ka mezenhimālo cilmes šūnu (MSC) ekstracelulārajām vezikulām (EV) piemīt tādas pašas terapeitiskās īpašības kā MSC, bet tām nav to trūkumu. Tomēr to pielietošanu klīnikā būtiski kavē zemais EVs sekrēcijas daudzums. Līdz šim izmantotās pieejas sekrēcijas palielināšanai bioreaktoros un in vitro ir balstītas uz gēnu inženieriju un barotnes sastāva maiņu. Kā parādījuši mūsu pētnieciskās grupas pētījumi ļoti zemas frekvences elektromagnētiskais lauks (ELF-EMF) var pastiprināt EV sekrēciju in vitro, bet efekta validēšanai un izmantošanai liela daudzuma EV ražošanai ir nepieciešami pētījumi bioreaktorā, kā arī ražoto EV funkcionalitātes un bioģenēzes analīze. Pētījuma fokusā ir ELF-EMF producējošas iekārtas izveide ar kuru tiks stimulētas MSC dobo šķiedru bioreaktorā. Iekārtai jānodrošina noteikta līmeņa magnētiskā laika intensitātes homogenitāte un lauka lielums visā MSD dobo šķiedru bioreaktora kartridža tilpumā. Šādas iekārtas tiks veidotas kā 2 dažādas konstrukcijas: 1) iekārta, kura paredzēta darbam pie uzdotas frekvences; 2) iekārta darbojas  frekvenču diapazonā 15-50 Hz. Lai pierādītu un validētu ektracelulāro vezīkulu sekrēcijas palielināšanos, tiks veikta saražoto EV raksturošana un funkcionālā salīdzināšana ar kontroles paraugiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss