Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums: 31.08.2018.

Noslēgums: 31.08.2021.

Projekta numurs: lzp-2018/1-0361

Finansējums: 300000

Projekta vadītājs: Laima Trinklere

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta sadarbības partneri

Zinātnes nozares

    • Fizika un astronomija

Kopsavilkums

Termoluminiscece un optiski stimulētā luminiscence ir svarīgas un aktuālas metodes dielektriķu īpašību izpētei, bez tam, tās tiek praktiski plaši pielietotas daudzās dozimetrijas nozarēs, arheoloģisko objektu vecuma noteikšanai, rūpnieciskai un pārtikas kontrolei. Dažādiem dozimetrijas pielietojumiem ir vajadzīgi jauni materiāli ar noteiktām īpašībām. Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunus perspektīvus materiālus dozimetrijas vajadzībām un izpētīt enerģijas uzkrāšanas un rekombinācijas luminiscences mehānismus šajos materiālos. Tiks izpētīti sekojoši matriāli: Al2O3 nanopulveri un caurspīdīgas keramikas, AlN keramikas ar metāla jonu piejaukumiem un LiGaO2 kristāli. Jauni rezultāti tiks iegūti apvienojot modernas nanotehnoloģijas paraugu izgatavošanu ar izvēlētām luminiscences pētīšanas metodēm, izmantojot mūsdienīgu aparatūru. Projekta izpildītāju sastāvā ir gan pieredzējušie zinātnieki, gan doktorantūras un bakalaura programmas studenti. Projekta izstrādes rezultātā tiks iegūtas jaunas zināšanas materiālzinātnē par luminiscences mehānismiem, kā arī tiks veicināta jaunu perspektīvu dozimetrisko materiālu attīstība. Jonizējošā starojuma un UV gaismas dozimetrijas ierīces, kas tiks izgatavotas, pielietojot projektā izstrādātos materiālus, var tikt izmantotas vairākās jomās. Tas nosaka paredzēto pētījumu atbilstību prioritāram virzienam Latvijas zinātnē “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai.”

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2018. gada 1. atklātais konkurss

 

Projekta īstenošanas zinātniskā un sociālā ietekme ir apkopota pārskatā[PDF]

Projekta rezultāti [PDF]