Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Melno mušķērāju (Ficedula hypoleuca) ligzdu telpiskais sadalījums saistībā ar plēsēju sabiedrībām, ligzdas aizsardzību, pēcnācēju izdzīvotību un mātīšu promiskuitāti

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0348

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Indriķis Krams    indrikis.krams@lu.lv

Projektu īsteno

Daugavpils Universitāte

Zinātnes nozare

Bioloģija

Kopsavilkums

Šajā projektā tiks pētīti melno mušķērāju ligzdu telpiskais izvietojums, plēsonības izraisītā mazuļu mirstība, kas tiks darīts saistībā ar ārpuspāra paternitāti un plēsēju sabiedrībām putnu apdzīvotajos mežos. Pētījumu laikā tiks noskaidrots, vai plēsēju – zīdītāju (caunveidīgo) klātbūtne samazina ārpuspāra pēcnācēju īpatsvaru ligzdās, mazina mobinga uzvedības intensitāti un padara mušķērāju telpisko izplatību par nejaušu. Ir sagaidāms, ka plēsīgo putnu klātbūtne palielinās ārpuspāra pēcnācēju īpatsvaru, palielinās plēsēju mobinga intensitāti un pastiprinās mušķērāju populācijas telpisko izplatības koncentrāciju atsevišķos telpas punktos. Šis projekts paplašinās izpratni par socialitātes, no blīvuma atkarīgo populāciju dinamikas procesu un plēsēju-upuru lomu promiskuitātes uzvedības evolūcijas un ekoloģiskajos mehānismos un ar plēsējiem saistīto populāciju telpiskajā izplatībā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss