Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Metaboloma, biomarķieru un ultrasonogrāfijas parametru loma veiksmīgas dzemdību indukcijas prognozēšanai

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0300

Finansējums

299 086 EUR

Projekta vadītājs

Natālija Vedmedovska    Natalija.Vedmedovska@rsu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Klīniskā medicīna

Kopsavilkums

Dzemdību indukciju incidence attīstības valstīs pieaug dažādu iemeslu dēļ, tomēr neizdevusies indukcija saistīta ar ķeizargrieziena skaita pieaugumu līdz 10-30% ar sekojošām ilgtermiņa un īstermiņa komplikācijām. Viens no precīzākiem prognoztiskiem faktoriem veiksmīgai indukcijai ir ultrasonogrāfisks (USG) dzemdes kakla (CL) mērījums. Spontānu dzemdību sākšanās ir kaskādes veida reakcija, kurā tiek iesaistīti mātes un augļa endokrīni, parakrīni un autokrīni faktori. Pētījumos ir pierādītas steroīdhomonu līmeņa un metabolomas izmaiņas mātes asinīs tuvojoties dzemdībām. Tomēr biomarķieri asinīs un maksts sekrētā pirms dzemdību indukcijas līdz šim nav plaši pētīti veiksmīgas dzemdību indukcijas prognozēšanai. Projekta mērķis ir identificēt biomarķierus – asinīs un maksts sekrētā, kurus izmantot, lai prognozētu veiksmīgu dzemdību indukciju – vaginālas dzemdības pēc dzemdību indukcijas uzsākšanas, samazinot ķeizargriezienu incidenci. Sekundārs mērķis ir salīdzināt biomarķieru jūtību ar USG CL mērījumiem. Projekta laikā tiks noteikti asins un maksts biomarķieri, to saistība ar dzemdību indukcijas iznākumu. Rezultāti tiks apkopoti augstas ietekmes faktora brīvpieejas publikācijās un prezentēti starptautiskās konferencēs. Projekts veicinās izpratni par dzemdību un indukcijas procesu, radot ieguldījumu sabiedrības veselībā gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Tiks iegūtas inovatīvas zināšanas par par biomarķieru izmantošanu klīniskā praksē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss