Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Meža ceļi kā daudzfunkcionālas ekosistēmas: bioloģiskā daudzveidība, ekosistēmu pakalpojumi un nepakalpojumi

Sākums: 01.01.2024. Noslēgums: 31.12.2026.

 • Projekta numurs

  • lzp-2023/1-0558

 • Finansējums

  • 299 946 EUR

 • Projekta vadītājs

  • Linda Gerra-Inohosa

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Zinātnes nozare

 • Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Arvien palielinoties cilvēku ietekmei uz apkārtējo vidi, ir svarīgi saprast, kā funkcionē cilvēka veidotas/ietekmētas ekosistēmas, kādu pozitīvu un negatīvu pienesumu tās dod cilvēku sabiedrībai, un kā tās apsaimniekot, lai pēc iespējas nodrošinātu dabiskas ekosistēmas funkcijas. Meža ceļi, Latvijā bieži sastopama meža ainavas daļa, ir viens no šādu hibrīdu ekosistēmu piemēriem. Pētījumā tiks analizēti meža ceļu nodrošinātie ekosistēmu pakalpojumi un nepakalpojumi trijos virzienos: 1) zemsedzes veģetācija (derīgie un invazīvie augi), 2) bezmugurkaulnieki (apputeksnētāji un ērces), 3) rekreācijas nozīme un estētiskā kvalitāte. Metodiskā pieeja iekļauj lauka pētījumus ar detāliem mērījumiem trijās modeļteritorijās un sabiedrības aptaujas sociāli-kulturālo aspektu noskaidrošanai. Pētījuma rezultāti ļaus identificēt nozīmīgākos meža ceļu nodrošinātos ekosistēmu pakalpojumus un nepakalpojumus, kā arī vides faktorus un meža ceļu ekosistēmu raksturīpatnības, kas šos pakalpojumus ietekmē. Pētījums sniegs būtisku ieguldījumu topošo zinātnieku izaugsmē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss