Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Meža ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Latvijā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0119

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Linda Gerra-Inohosa

Projektu īsteno

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes             

Kopsavilkums

Paredzams, ka saistībā ar ES normatīvā ietvara izmaiņām (Green Deal u.c.) ekosistēmu pakalpojumu (EP) pieejas pielietojums zemes apsaimniekošanas plānošanas atbalstam tuvākajos gados būtiski pieaugs. Latvijā izplatītākā sauszemes ekosistēma ir mežs, mežainums sasniedz 53%. Pamatojoties uz iepriekšējos gados izstrādātu un modeļteritorijā valsts mežā aprobētu metodiku, tiks sagatavots un vizualizēts meža nodrošinošo, regulējošo un kultūras ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Latvijai kopumā. EP sistematizācijai izmantos CICES klasifikāciju (Common Classification of Ecosystem Services, v5.1), EP potenciālā nodrošinājuma telpiskai vērtēšanai – matricas modeli. Kultūras (nemateriālie) EP ir patlaban ar datiem visvājāk nosegtā EP spektra daļa. Esošie dati par mežu nozīmi, piemēram, radošā potenciāla bagātināšanā, to garīgo dimensiju un patieso vērtību ir fragmentāri un lielākoties nepublicēti. Lai aizpildītu šos zināšanu robus, pētījuma sākumposmā tiks veikta ne vien esošās informācijas apkopošana, bet arī īstenoti vairāki eksprespētījumi (aptauja, intervijas) par galvenajiem meža kultūras EP. Projektā plānoti sekojoši galvenie rezultāti: 1) zinātniska publikācija par meža ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodiku, 2) monogrāfijas “Meža ekosistēmu pakalpojumi Latvijā” manuskripts, 3) brīvpiekļuves datu kopa - kvantitatīva informācija par dažādu kategoriju meža ekosistēmu nodrošinātajiem pakalpojumiem un kartes par dažādu ekosistēmu pakalpojumu potenciālo nodrošinājumu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss