Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Mikropeldētāju kustīguma mērīšanas metožu attīstīšana (A4Mswim)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0470

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Guntars Kitenbergs, guntars.kitenbergs@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Fizika un astronomija; Bioloģija

Kopsavilkums

Ir interesanti saprast mikromērogā peldošu objektu uzvedību pat tikai no fundamentālā skatu punkta, tomēr pēdējā laikā ir demonstrēti arī vairāki mikropeldētāju pielietojumi, jo īpaši medicīnas jomā. Svarīga mikropeldētaju īpašība ir to kustīgums, kas vidē ar mazu Reinoldsa skaitli bieži vien ir neintuitīva un vienlīdz interesanta gan dabīgiem, gan mākslīgiem peldētājiem. Peldētāja kustības un tā radītā plūsmas lauka mērījumi ir nepieciešami, bet bieži vien ļoti sarežģīti. Šajā projektā mēs piedāvājam attīstīt mērīšanas metodes. Mēs pārbaudīsim komerciālas mikroPIV (Daļiņu ātrumu lauku mērīšanas) iekārtas pielietojamības robežas, izmantojot pilnībā kontrolējamu un regulējamu peldētāju no feromagnētiskas stīgas, un meklēsim uzlabojumus. Uzlabotā iekārta tiks izmantota citu mikropeldētāju, tai skaitā magnetotaktisko baktēriju izpētei. Mēs plānojam iegūt pirmreizējus rezultātus par vairāku peldētāju kustīgumu ar augstu telpisko un laika izšķirtspēju, kas tiks salīdzināti ar teorētiskiem vai bioloģiskiem modeļiem vai hipotēzēm. Mūsu secinājumi palīdzēs citiem fiziķiem, biologiem un inženieriem savā darbā izpētīt plašo peldētāju daudzveidību vai attīstīt un pilnveidot mākslīgi veidotus peldētājus konkrētiem pielietojumiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss