Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ne-transformēto B šūnu imūnās atbildes raksturošana pie hroniskas limfoleikozes un multiplās mielomas

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0080

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Sandra Lejniece, sandra.lejniece@rsu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Kopsavilkums

Hroniska limfoleikoze(HLL) un multiplā mieloma(MM) ir nobriedušu B šūnu audzēji, kas saistīti ar sekundāru imūndeficītu. Mūsdienu terapijas iespējas ir uzlabojušas dzīvildzi HLL un MM pacientiem, bet infekcijas joprojām ir galvenais saslimstības un mirstības cēlonis, attiecīgi tas ir nāves iemesls aptuveni 60% HLL un 45% MM slimnieku. Atšķirībā no citām kohortām, kurās ir novērots B šūnu imūndeficīts, ieskaitot vecāka gadagājuma cilvēkus, pie HLL un MM ne-transformēto B šūnu sastāvs un aktivācijas ceļi, kas ir pamatā disregulētai vai nepietiekamai B šūnu atbildei, joprojām nav raksturoti. Turklāt HLL un MM pacientiem ir augstāks risks smagai COVID-19 slimībai un traucēta aizsargājošu antivielu producēšana, tādā veidā pandēmija ir uzsvērusi, ka arī antigēnu-specifisko B šūnu diferencēšanās ceļi šo ļaundabīgo B šūnu audzēju gadījumā nav zināmi. Izmantojot mūsu ekspertīzi hemato-onkoloģijā un B šūnu imunoloģijā, kā arī unikālu pieeju labi raksturotām HLL un MM pacientu kohortām, mēs analizēsim ne-ļaundabīgo B šūnu aktivācijas ceļus, to mijiedarbību ar ļaundabīgo klonu un antigēna-specifisko B šūnu atbildes dinamiku pēc SARS-CoV-2 vakcinācijas, lai uzlabotu zināšanas šajā jomā. Papildus mēs novērtēsim, kā šie B šūnu ceļi saistās ar demogrāfiskajiem, prognostiskajiem (piem., CD38 pie HLL un CD117 pie MM), klīniskajiem (piem., slimības ilguma) parametriem un saņemto terapiju HLL un MM pacientiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss