Vispārīgā informācija

Sākums 20.12.2021. Noslēgums  19.12.2024.

Projekta numurs

VPP-LETONIKA-2021/2-0003

Finansējums

213 000 EUR

Projekta vadītājs

Mārtiņš Kaprāns

martins.kaprans@lu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir attīstīt lokāli iesakņotu konceptuālo ietvaru, kas ļautu pārinterpretēt daudzveidīgo pretestību padomju režīmam pēckara Latvijā un kas paplašinātu izpratni par to, kā politiski un sociāli motivētās nepakļaušanās prakses ir saistāmas ar padomju sistēmas sabrukšanu un ar padomju laika aktoriem, kas vēlāk noteica Atmodas procesu attīstību. Šis projekts balstās Pjēra Burdjē lauka teorijā, kas lauku definē kā jēgpilnu sociālo vienību, kura veidojas ap noteiktu aktoru tīklojumu un savstarpējām varas attiecībām. Projekta pētnieciskā stratēģija pievēršas tādu sociālo lauku analīzei, kas sasaista varu un kultūru – divas sfēras, kuras būtiski ietekmēja opozīciju padomju režīmam. Pētījuma dizains paredz arī analizēt jaunatnes socializāciju kā strukturālu procesu, kurš pārveidoja nacionālo pretošanos un opozicionāro kultūru Padomju Latvijā. Līdzās pētnieciskajām aktivitātēm projekta ietvaros ir arī paredzēts iesaistīt plašāku sabiedrību. Īpašu uzmanību plānots pievērst vēstures un sociālo zinību skolotājiem un vidējās izglītības iestāžu skolēniem, kuri tiks iesaistīti diskusijās par pēckara pretošanos Latvijā, dažādiem vietējiem vēsturiskiem notikumiem un aktoriem, kas veicināja vai apgrūtināja iespējas pretoties padomju režīmam un sociālajai kārtībai. Projekta rezultātus plānots arī izmantot jauna bakalaura līmeņa studiju kursa un nacionālās pretošanās maršrutu izveidē.

PROJEKTA MĒRĶIS
Projekta mērķis ir analizēt Nacionālās pretestības vēsturi Latvijā un attīstīt konceptuāli jaunu skatījumu uz pretošanos padomju režīmam

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-