Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Nemelanomas ādas vēža diagnostika, izmantojot autofluorescences fotoizbalēšanas kinētiku

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0255

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Aleksejs Ļihačovs             aleksejs.lihacovs@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte; Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Medicīniskā inženierija; Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Daudznozaru pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt un validēt optisku, neinvazīvu metodiku reaktīvo skābekļa formu koncentrācijas novērtēšanai, lai diagnosticētu nemelanomas ādas vēzi. Piedāvātā metode apvienos autofluorescences fotoizbalēšanas kinētikas analīzi dažādās laika un telpiskās izšķirtspējās. Iegūtā autofluorescences fotoizbalēšanas kinētika tiks apstrādāta ar speciāli izveidotiem, uz mākslīgā intelekta (MI) balstītiem, algoritmiem. Projekta laikā piedāvātā metode un uz MI balstītie algoritmi tiks pārbaudīti dažādos apstākļos: 1) in vitro pētījumi šūnu līmenī, 2) dabisko histoloģisko paraugu analīze un 3) klīniska validācija dažādām ļaundabīgo un labdabīgo veidojumu grupām Latvijas Onkoloģijas centrā augsti kvalificēta dermatoonkologa uzraudzībā. Projekta komandu veidos pieredzējuši biofotonikas, bioķīmijas, patoloģijas, elektronikas un onkoloģijas eksperti, kā arī jaunie zinātnieki no Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss