Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Nenoteikta potenciāla klonālās hematopoēzes potenciālā sirds un asinsvadu slimību virzītājspēka loma un saistība ar klīnisko iznākumu

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0293

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Kārlis Trušinskis, cardio@inbox.lv

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Klīniskā medicīna; Datorzinātne un informātika

Kopsavilkums

Nenoteikta potenciāla klonālā hematopoēze (NPKH) ir izplatīta ar vecumu saistīta parādība, kas saistīta ar pakāpenisku somatisko mutāciju uzkrāšanos un perifēro asins šūnu, galvenokārt leikocītu, klonālo paplašināšanos. Tas noved pie mainītas leikocītu funkcijas un iekaisumu veicinošu stāvoķa aktivācijas. Iekaisums veido daudzu sirds un asinsvadu slimību (SAS), tostarp koronāro artēriju slimības (KAS) un ātriju fibrilācijas (ĀF) patoģenētisko pamatu. Tāpēc nav brīnums, ka NPKH parādās kā viens no iepriekš neidentificētiem riska faktoriem SAS attīstībā un progresijas veicināšanā, jo īpaši agrīnā miokarda infarkta (MI) gadījumā. Pašlaik nav zināms, vai ar NPKH saistīta KAS laika gaitā izpaužas atšķirīgi un vai tas ir saistīts ar atšķirīgu aterosklerotiskās pangas attīstību, salīdzinot ar nekā ar NPKH nesaistītu KAS. Bez tam, lai gan ir zināms, ka iekaisums ir svarīgs faktors ĀF un dilatācijas kardiomiopātijas (DKM) attīstībā, NPKH saistīta ar šīm divām slimībām nav tikusi iepriekš pētīta. Ierosinātajā projektā mūsu mērķis ir izpētīt NPKH lomu trīs visbiežāk sastopamo SAS - KAS, AF un DKM - attīstībā un saistību ar to klīniskajiem iznākumiem, analizējot dziļi fenotipētas pacientu kohortas, kā arī izmantojot liela izmēra populācijas datus no Lielbritānijas biobankas. Papildus jaunam skatījumam uz NPKH lomu SAS, mēs izmantosim novatorisku NPKH noteikšanas pieeju, analizējot ne tikai NPKH virzītājmutācijas, bet arī apskatot zema sastopamības līmeņa mitohondriju DNS mutācijas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss