Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Nestriktās matemātiskās morfoloģijas attīstība attēlu apstrādes metožu pilnveidošanai

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0311

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Aleksandrs Šostaks         

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Zinātnes nozare

Matemātika       

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir attīstīt nestriktās matemātiskās morfoloģijas modeļus un metodes, kā arī pielietot tos dažādu praktiski svarīgu ar attēlu apstrādi saistītu problēmu risināšanai. Uz nestriktām attiecībām balstīta pieeja nestriktiem morfoloģijas operatoriem (erozija, paplašinājums, slēgums, atvērums utt.) tiks izstrādāta, veidojot morfoloģijas modeļu pamatu. Mēs ceram, ka šāda pieeja ļaus uzlabot attēlu apstrādes metodes, jo īpaši krāsainu attēlu gadījumā. Projekts tiek plānots kā fundamentāls pētījums, kas nav tieši saistīts ar saimniecisko darbību; to plānots īstenot 13 mēnešu laikā, sākot ar 2020. gada decembri. Projekta īstenošanas gaitā iegūtie rezultāti tiks atspoguļoti vismaz 5 zinātniskos rakstos un prezentēti vismaz 6 referātos starptautiskās konferencēs. Projekta izpildē tiks iesaistīti trīs Latvijas Universitātes studenti, kuru ieguldītais darbs sekmēs viņu noslēguma darbu izstrādi.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss