Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums: 31.08.2018.

Noslēgums: 31.08.2021.

Projekta numurs: lzp-2018/1-0482

Finansējums: 300000

Projekta vadītājs: Andrejs Zujevs

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneri

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Zinātnes nozares

    • Datorzinātne un informātika

Kopsavilkums

Projekta tematika saistīta ar jauna tipa vizuālo sensoru – notikumos sakņotu kameru jeb dinamisko vizuālo sensoru (DVS) izmantošanu mobilajos robotos lauksaimniecības vidē. DVS pārspēj standarta kameru ierobežojumus, izmantojot acs tīklenes principu: nosūta tikai pikseļus, kas pakļauti spilgtuma izmaiņai pilnu kadru vietā. DVS var tikt izmantoti pašlokalizācijas uzdevumos resursu ierobežotās sistēmās ar reāllaika prasībām, piemēram mobilajos robotos un dronos. Viens no šiem uzdevumiem ir vizuālā odometrija (VO), kuru izmanto mobilo robotu lokalizācijai vietās, kur citu veidu sensori nav tehniski un ekonomiski pamatoti. Eksistējošu VO algoritmu pilnveidošanai nepieciešama plaša DVS datu kopa ar neatkarīgu lokalizācijas informāciju. Pieejamās datu kopas neietver datus par lauksaimniecības vidi, tādējādi kavējot VO algoritmu pētījumus un to izmantošanu lauksaimniecības robotos. Pētījuma mērķis ir izveidot jaunu brīvpiekļuves datu kopu dažādām lauksaimniecības vidēm, tādējādi projekts sekmēs lauksaimniecības robotikas attīstību nacionālajā līmenī un globāli. Jaunā brīvpiekļuves datu kopa var palīdzēt izstrādāt jaunu tipu VO, īpašību un objektu atpazīšanas algoritmus, kuri izmanto DVS lauksaimniecības vidē. Projekta īstenošanā iesaistītie partneri: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). Pieteikums ir saskanīgs ar Latvijas RIS3, plānotās aktivitātes attiecās uz specializācijām “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” un “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, kā arī ir saskanīgs ar Latvijas prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018-2021: tehnoloģijas, materiāli un sistēmu inženierija paaugstinātas pievienotās vērtības produktiem un procesiem, un kiberdrošībai. Projekta tips ir pielietojuma/industriālais pētījums.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2018. gada 1. atklātais konkurss

 

Projekta īstenošanas zinātniskā un sociālā ietekme ir apkopota pārskatā[PDF]

Projekta rezultāti [PDF]