Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ortopēdiskās rehabilitācijas transportlīdzekļu elektrisko piedziņu vieda termiskā pārvaldīšana to drošuma palielināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0390

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Iļja Galkins

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte         

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; Medicīniskā inženierija

Kopsavilkums

Elektriskā piedziņa ir vismūsdienīgākais risinājums kustības tehnoloģiju realizācijā. Savukārt, paša piedziņa ir vairāku tehnoloģiju apvienojums, kuru augstākā pakāpē ir integrētā piedziņa – viena nesadalāma iekārta. Šādu piedziņu pielietošana ir īpaši aktuālā ortopēdiskās rehabilitācijas transportlīdzekļos – joma, kur cenas samazināšana, drošuma paaugstināšana un funkcionalitātes uzlabošana ir ne tikai ekonomisks, bet arī sociālas integrēšanas jautājums. Taču integrētu piedziņu konstruēšanu būtiski ierobežo enerģijas zudumu problēma. Zudumi noved pie paaugstinātas piedziņas darba temperatūras un mazākā drošuma. To novadīšana ārā no piedziņas pieprasa dzesēšanas iekārtu integrēšanu, kuru apgrūtina, pirmkārt, piedziņas zudumu nevienmērīgs laika profils ar ārkārtēju siltuma izdalīšanu noteiktajos laika punktos. Otrkārt, piedziņu zudumu izdalīšanas vietas un vietas, kur siltumu ērti izkliedēt var būt diezgan tālu. Treškārt, piedziņu zudumi parādās vairākas vietās - motorā, elektroniskajā pārveidotājā, mehāniskās daļās un pat enerģijas avotā. Visbeidzot, siltumu kā tādu dažreiz var lietderīgi izmantot, taču elektriskās piedziņas parasti to nenodrošina. Projekta galvenais pieņēmums saka, ka regulējamo siltuma cauruļu un kontūru izmantošana elektriskā piedziņā ļauj minētās problēmas atrisināt. Tāpēc projekta mērķis ir izstrādāt siltuma cauruļu un kontūru projektēšanas, ražošanas un elektriskā piedziņā integrēšanas tehnoloģiju, lai atrisinātu iepriekš minētās problēmas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurs