Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Parastās priedes pieauguma reakcijas jutības plastiskums un lokālās specializācijas ģenētiskā kontrole

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0416

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Roberts Matisons

Projektu īsteno

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Vides inženierija un enerģētika; Bioloģija             

Kopsavilkums

Pētījums sniegs padziļinātu ieskatu par parastās priedes, kas ir izplatītākā un viena no ekonomiski nozīmīgākajām koku sugām, Baltijas jūras austrumu reģiona populāciju pieauguma jutības pret meteoroloģiskajiem faktoriem iedzimtību (specializāciju) reģionālā gradientā. Pieci starptautiskie paralēlie provenanču eksperimenti (trīs Latvijā, divi Vācijā, izveidoti 1975. gadā) tiks analizēti, lai novērtētu pieauguma atbildes reakciju meteoroloģiskajiem faktoriem. Tiks izvēlētas piecas līdz septiņas Baltijas reģiona proveniences, kas uzrāda atšķirīgu pieaugumu un produktivitāti,raksturojot jutības-produktivitātes saistības reģionālā klimatiskā gradientā. Laika rindu analīzes (dendrohronoloģijas) un jaukta tipa aditīvās modelēšanas pieejas tiks izmantotas, lai noskaidrotu galvenos reģionālos meteoroloģisko faktorus, kas ietekmē pieaugumu pētītajā klimatiskajā gradientā, un individuālu koku pieauguma atbildes reakcijas plastiskumu (tolerances intervālus). Šāda pieeja ir pārāka par lineāriem modeļiem ļaujot novērtēt reālistiskas ekoloģiskās atbildes reakcijas uz plašu vides gradientu. Kvantitatīvās ģenētikas pieejas tiks izmantotas, lai raksturotu pieauguma reakcijas plastiskuma iedzimtību. Rezultāti tiks publicēti ≥2 augstas kvalitātes (WoS, Q1 un Q2 žurnāli) rakstos, un prezentēti divās starptautiskās konferencēs, vienā seminārā (atkarībā no COVID19 situācijas). Pētījum rezultāti tiks nodoti attiecīgās nozares politikas un selekcijas programmu veidotājiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss