Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums: 31.08.2018.

Noslēgums: 31.08.2021.

Projekta numurs: lzp-2018/1-0432

Finansējums: 299910

Projekta vadītājs: Kārlis Agris Gross

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneri

Zinātnes nozares

    • Materiālzinātne
    • Nanotehnoloģija

Kopsavilkums

Šobrīd ir liels pieprasījums pēc tādām materiālu ražošanas tehnoloģijām, kas taupītu enerģiju un uzlabotu produkcijas kvalitāti. Viena no stratēģijām, kas reti tiek apsvērta, ir augstāka enerģijas stāvokļa izmantošana materiālu apstrādes ķēdē, lai galaproduktu iegūtu ātrāk un ar uzlabotu funkcionalitāti. Tam ir nepieciešama izpratne par to, kā izmantot enerģiju, lai virzītu materiālu apstrādi uz vēlamo rezultātu. Augstāki enerģijas stāvokļi ir sastopami metastabilos materiālos, piemēram, amorfā kalcija fosfātā, kas būs primāras nozīmes materiāls. Lielāks plastiskums noved pie vieglākas veidošanās, kamēr augstāka nesakārtotība nodrošina lielāku brīvību kristālu un dipolu orientēšanai. Šis projekts veidos gan monolītus materiālus, gan pārklājumus un izpētīs, vai mikrostruktūru var optimizēt ar virsmas uzlādēšanu, kas potenciāli uzlabotu kaulu veidošanos. Metāla substrāts tiks teksturēts ar nanoindentoru, un uzkrātā materiāla enerģija tiks izmantota, lai sasniegtu vēlamo virsmas topogrāfiju. Šo zināšanu pielietošana uzlabos kaulu implantus, sniegs jaunus teksturēšanas veidus un sniegs kritisku informāciju funkcionāli uzlabota 3D printera izveidei.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2018. gada 1. atklātais konkurss

 

Projekta īstenošanas zinātniskā un sociālā ietekme ir apkopota pārskatā[PDF]

Projekta rezultāti [PDF]