Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2021/1-0055

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Zinātnes nozare

 • Veterinārmedicīnas zinātne

 • Bioloģija

Kopsavilkums

Visas slimības ir dinamiskas, un ar pārtiku un ūdeni saistītās zoonozes nav izņēmums. Pagājušajā gadsimtā ir notikušas bezprecedenta pārmaiņas lopkopības sistēmās: nekad agrāk tik lielas populācijas nav turētas tik mazās platībās, kurām vajadzīgas sarežģītas pārvaldības sistēmas. Notekūdeņi var būt vides piesārņojuma avots, kam ir būtiska nozīme sabiedrības veselībai, jo īpaši, ja notekūdeņi tiek novadīti ūdens sistēmās, kas vēlāk tiek izmantots dzeršanai, atpūtai vai lauksaimniecības vajadzībām. Projekta mērķis ir analizēt Cryptosporidium un Giardia infekciju sastopamību, epidemioloģiju un transmisijas iespējas Latvijā. Tiks izmantota Cryptosporidium oocistu un Giardia duodenalis cistu noteikšana pilsētu notekūdeņos, lai vēl vairāk noskaidrotu šo parazītu epidemioloģijas aspektus - gan tradicionālos, gan molekulāros - konkrētās populācijās vai ģeogrāfiskos reģionos. Parazīti klātbūtnes mērījumi notekūdeņos, kuros tie ieplūst laika gaitā, var sniegt informāciju par infekciju iespējamību laika gaitā. Šādas analīzes tiek izmantotas kā netieša metode, lai novērtētu šo infekciju sastopamību cilvēku populācijās, jo īpaši situācijās, kad tiek uzskatīts, ka šo infekciju sastopamība ir novērtēta neatbilstoši.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss