Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Pēdējās jūdzes preču sadales ilgtspējīgu un videi draudzīgu pakalpojumu ieviešanai modeļa izstrāde Latvijā

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0306

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Sanda Lapuke     sanda.geipele@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt modeli ilgtspējīgu un videi draudzīgu pēdējās jūdzes preču sadales pakalpojumu ieviešanai Latvijā. Projektā iekļautās galvenās darbības fāzes: pirmkārt, ekonomikas rādītāju un infrastruktūras izpēte Latvijā un Eiropas Savienībā pēdējās jūdzes preču sadalei, kas ietver arī esošās situācijas novērtējumu, tai skaitā statistikas datu un normatīvo aktu analīzi, un līdzšinējo pētījumu pārskatu. Otrkārt, modeļa izstrāde ilgtspējīgu un videi draudzīgu risinājumu ieviešanai uzņēmumos preču sadalei, balstītu sistēm-dinamikas metodikā. Treškārt, vadlīniju izstrāde sadarbības dibināšanai ar loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, kas spēj piedāvāt alternatīvus risinājumus preču sadalei, atbilstoši kritēriju lēmuma pieņemšanas metodikai. Projekta rezultātu galvenie labuma guvēji ir vairāku nozaru uzņēmumi, kas regulāri veic preču piegādes klientiem; loģistikas pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pēdējās jūdzes sadales pakalpojumus, un pašvaldības institūcijas, kas novērtē un atbalsta alternatīvus, videi draudzīgus transporta risinājumus.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss