Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Pikosekunžu izšķirtspējas impulsa pozīcijas modulācija nepieredzēti augstas energoefektivitātes komunikācijām

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0475

Finansējums

299 980 EUR

Projekta vadītājs

Artūrs Āboltiņš   Arturs.Aboltins_1@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Mūsdienās mēs novērojam eksponenciālu pārraidāmas informācijas pieaugumu, un tas neizbēgami palielina enerģijas patēriņu un nepārtraukti izvirza jaunas prasības energoefektivitātei. Problēma ir īpaši svarīga pielietojumos ar ierobežotu enerģijas budžetu - kosmosa sakari, sensoru tīkli, autonomas sistēmas. Ultra-platjoslai (UWB) ir potenciāls kļūt par nākotnes komunikāciju tehnoloģiju, ņemot vērā neierobežoto energoefektivitātes potenciālu salīdzinājumā ar esošajām sistēmām. Impulsa pozīcijas modulācija (PPM) izmanto zem 1ns garuma impulsu stāvokli laika intervālā, lai pārnestu informāciju starp sūtītāju un saņēmēju. PPM modulatora energoefektivitāte pieaug proporcionāli bitu skaitam, ko kodē viens impulss. Ātrgaitas PPM signālu noteikšana ar lielu simbolu pozīciju skaitu ir grūts uzdevums, jo ir nepieciešama augstas precizitātes laika-ciparu pārveidotājs (TDC). A033-ET ir Latvijā radīts ļoti precīzs notikumu taimeris, kas spēj noteikt impulsus ar 3 ps precizitāti, un to var izmantot, lai demodulētu PPM signālus ar impulsa ilgumu 10 ps un vairāk. Šī pētījuma mērķis ir izstrādāt divus sakaru sistēmas prototipus – šķiedru optikas un mikroviļņu diapazon radio, kas demonstrē ātrgaitas, uz PPM balstītu UWB komunikāciju, izmantojot impulsus ar ilgumu 50–100 ps. PPM izmantošana ar aptuveni vienu tūkstoti impulsa pozīciju ļauj veikt ātrgaitas datu pārraidi ar aptuveni tūksti reižu mazāku enerģijas patēriņu nekā pašlaik izmantotajās sistēmās.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss