bekky-bekks-PI3e1wzTMHs-unsplash-scaled-e1602686810984-2048x1366.jpg

Plazmodija serīna proteāzes SUB1 inhibitoru attīstīšana par pretmalārijas zāļvielu līdersavienojumiem

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0327

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Aigars Jirgensons

aigars@osi.lv

Projektu īsteno

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Medicīnas un veselības zinātnes

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izveidot plazmodija subtilizīnam radniecīgās serīna proteāzes (SUB1) inhibitorus kā pretmalārijas zāļvielu līdersavienojumus. Serīna proteāzes SUB1 darbība nodrošina merozoītu egresu no hepatocītiem un eritrocītiem, kas ir būtisks posms parazīta dzīves ciklā. Iepriekšējo pētījumu rezultātā mēs izveidojām peptidomimētiskos SUB1 inhibitorus, kas uzrādija nanomolāru aktivitāti enzimātiskajos testos, bet zemu pretmalārijas aktivitāti šūnu testos. Šis projekts ir vērsts uz jaunas paaudzes SUB1 inhibitoru izveidi, kuriem piemīt zāļvielai nepieciešamās īpašibas, ieskaitot augsta selektvitāte un uzlabota pret-malārijas aktivitāte.

Liela daļa no pētījumiem tiks veltīta inhibitoru bāzes struktūru de-peptidēšanai, lai palielinātu pretmalārijas aktivitāti šūnu testos un uzlabotu metabolisko stabilitāti. Projektā sadarbosies organiskās ķīmijas, molekulārās modelēšanas, bioloģijas un bioanalītiskās ķīmijas speciālisti. Rezultātā paredzēts iegūt patentējamu līdersavienojumu sēriju, kas izmantojama zāļvielu izveidei, lai ārstētu strauji pieaugošo rezistento malāriju.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"