Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Pret-audzējiem selektīva nanomedicīna, izmantojot monodispersas maskētas daļiņas

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0048

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Antons Sizovs    

Projektu īsteno

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija; Nanotehnoloģija

Kopsavilkums

Nanomedicīna ir jauna joma, kas izmanto nanotehnoloģijas koncepciju, lai izstrādātu jaunu diagnostiku un terapiju. Neraugoties uz intensīviem nanodaļiņu (ND) pētījumiem zāļu nogādei audzējos, vidējā publicētā ND nogādes efektivitāte ir mazāka par 1%. Mēs atrisināsim šo problēmu, izmantojot iepriekš izstrādāto metodi monodispersu ND (10-50 nm izmērā) sagatavošanai ar unikālām maskējošām (stealth) īpašībām. Šā pieteikuma galvenā hipotēze ir tāda, ka, izvairoties no opsonizācijas (pielipšanas), pētāmās ND var cirkulēt asinīs pietiekami ilgi, lai sasniegtu un uzkrātos audzēju masā. Sākotnējie pētījumi, kuros izmantojām monodispersas NDs ar Dh = 30 nm, liecina, ka, veicot gan i.v., gan i.p. injekcijas, ND netiek ātri izvadītas un veselās pelēs izplatās uz visiem galvenajiem orgāniem, izņemot smadzenes. Savukārt pelēs ar trīskārši negatīvo krūts vēža (TNBC) audzēju, pēc sākotnējās homogēnās izplatības, mēs novērojām pakāpenisku ND uzkrāšanos audzējā; pēcnāves audu analīzes uzrādīja audzēju kā galveno ND uzkrāšanās vietu 4 dienas pēc injekcijas. Iesniegtā projekta ietvaros mēs plānojam sagatavot monodispersu ND bibliotēku, izstrādāt jaunu metodi vairāku ND vienlaicīgai farmakokinētiskai un bioizplatīšanās analīzei un identificēt optimālo ‘stealth’ ND, lai palielinātu to uzkrāšanos audzējos. Projekts atbildēs uz ieilgušajiem nanomedicīnas jautājumiem, radot platformu efektīvai vēža terapijai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss