Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Progresīvie bezvadu enerģijas pārvādes paņēmieni

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0170

Finansējums

299 640 EUR

Projekta vadītājs

Anna Litviņenko, anna.litvinenko@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Lietu internets (IoT) un tā pamatā esošie bezvadu sensoru tīkli (WSN) ir tehnoloģijas kas visstraujāk maina mūsdienu pasauli veidojot savstarpēji savienotas viedas vides un paaugstinot cilvēces labklājības līmeni. Svarīgākie jautājumi ir WSN sistēmas līmeņa dizains un atsevišķu sensoru mezglu (SN) darbības efektivitāte, tajā skaitā energoefektivitāte. Šīs problēmas risināšanai nepieciešamas novatoriskas pieejas un metodes enerģijas pievades jomā. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt un eksperimentāli pārbaudīt vairākas inovatīvas radio viļņu enerģijas pārvades metodes: vairāklēcienu enerģijas pārraidi, pasīvo staru formēšanu barošanas signālu pārraidei izmantojot speciāli uzkonstruēto vīdi, neirona tīklu pielietojumu RF enerģijas pārvades maršrutu optimizācijai, pārraides kanālam pielāgoto RF barošanas signālu pielietojumu. Piedāvātiem risinājumiem ir augsts lietojuma potenciāls IoT, WSN, autonomu SN dizainā. Izpēte balstīsies uz enerģijas pārraides procesu modelēšanu izmantojot RTU HPC centru un eksperimentāliem pētījumiem laboratorijā nelicencētās sub-GHz frekvencēs reālās dzīves apstākļos. Galvenais sagaidāmais rezultāts ir dažādu RF pārraides tehnoloģiju un to kombināciju darbspējas novērtējums efektīvākai enerģijas pārraidei RF enerģijas vākšanas ierīcēm. Pētījumu rezultāti tiks prezentēti konferencēs un žurnālrakstos indeksētos SCOPUS datu bāzēs, noslēguma darbos, mācību materiālos. Perspektīvākie risinājumi tiks izmantoti patentu un pētniecības projektu pieteikumiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss