Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Radio lokācijas, balstīta uz radioviļņu izkliedes efektu, metodes pielietojums kosmosa objektu detektēšanai

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0101

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Nikolajs Dugins

Projektu īsteno

Ventspils Augstskola      

Zinātnes nozare

Fizika un astronomija; ; Matemātika; Datorzinātnes un informātika

Kopsavilkums

Projektā ir plānots izstrādāt metodi, kas, apvienojot radioviļņu izkliedes efektu ar radara VLBI tehnoloģiju, spētu detektēt Zemei tuvojušos asteorīdus, komētas un kosmiskās atlūzas tuvajā Zemes telpā. Piedāvātā jaunā zinātniskā pieeja sniegs iespēju iegūt unikālus rezultātus, kas iegūti ar radar-detektēšanas tehniku. izmantojot bistatiskas sistēmas. Piedāvātās metodikas priekšrocība - tā var detektēt kosmosa objektus neatkarīgi no to formas un materiāla (ieskaitot “melnos” ķermeņus, kuri neemitē elektromagnētisko starojumu). Ar metodes palīdzību var detektēt objektus, kas lido virzienā no Saules uz Zemi un nav pieejami novērošanai ar optiskiem līdzekļiem. Projektā tiks pētīts praktiskais pielietojums izstrādātajai metodei, kura veic novērojamā objekta koordinātu noteikšanu ar ļoti augstu precizitāti. Metodikas pārbaudē tiks iekļauta VLBI kompleksa kalibrācija, izmantojot gan dabiskus radio avotus, gan mākslīgos augsti orbitālos pavadoņus. Izstrādāta metode ir piemērota sistēmām ar augstu precizitāti. Izstrādātā metode tiks pielietota, novērojot tuvās Zemes telpas objektus ar VSRC radioteleskopu kompleksu, tādejādi prakstiski novērtējot metodes efektivitāti. Izstrādāto metodi var pielietot sistēmās, kas veic kosmisko draudu identificēšanu, un uzdevumos, kas saistīti ar kosmosa satiksmes organizēšanu pie arvien augošā objektu skaita.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss