Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Radiofrekvenču bezvadu jaudas pārraide bezvadu sensoru tīkla lietojumam

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0344

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Anna Litviņenko

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte         

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Viena no visredzamākajām pasauli mainošajām tehnoloģijām ir lietu internets (IoT) un ta pamatā esošie bezvadu sensoru tīkli (WSN), kas ļauj izveidot savstarpēji savienotas viedās vides. WSN ieviešanai nepieciešams sistēmas līmeņa dizains, visa tīkla darbspēja ir atkarīga no atsevišķu sensoru mezglu (SN) efektivitātes. Viens no lielākajiem SN dizaina izaicinājumiem ir energoefektivitāte. Šīs problēmas risināšanai nepieciešamas novatoriskas pieejas un metodikas. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt un eksperimentāli pārbaudīt pārraidīto signālu viļņu formas ietekmi uz bezvadu enerģijas pārraides (WPT) veiktspēju, jo šiem barošanas risinājumiem ir liels izmantošanas potenciāls WSN un IoT lietojumiem un autonomiem SN. Izpēte tiks realizēts, veicot WPT un RF-DC pārveidošanas procesu modelēšanu un eksperimentālos pētījumus laboratorijā nelicencētās sub-GHz frekvencēs reālās dzīves apstākļos. Tiks izmantoti dažādi signālu veidi un enerģijas savākšanas ierīces ar dažādu dizainu. Galvenais sagaidāmais rezultāts ir efektīvāko signāla viļņu veidu noteikšana dažādu veidu RF enerģijas savākšanas ierīcēm dažādos darba apstākļos. Uz pētījumu rezultātu bāzes tiks sagatavotas 3 publikācijas indeksētas SCOPUS / Web of Science datu bāzēs, aizstāvēti noslēguma darbi (bakalaura / maģistra / PhD), sagatavoti mācību materiāli. Perspektīvākie risinājumi varētu tikt izmantoti patentu pieteikumos, kā arī nākamajiem pētniecības projektu pieteikumiem. Iesniedzējs: Rīgas Tehniskā universitāte.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss