Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Redzes funkcijas bērniem ar lasīšanas traucējumiem

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0219

Finansējums

300 000EUR

Projekta vadītājs

Ilze Ceple, ilze.ceple@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Bioloģija; Fizika un astronomija; Psiholoģija

Kopsavilkums

Lasīšana ir multifaktoriāls process, kā sniegumu var ietekmēt dažādi psiholoģiski, fizioloģiski, sociāli, lingvistiski un apkārtējās vides faktori. No redzes funkciju analīzes viedokļa, lasīšanas grūtības var būt saistītas ar samazinātu redzes asumu, nestabilu binokulāro redzi, akomodācijas sistēmas darbības traucējumiem, acu saslimšanām vai acu kustību sistēmas disfunkciju. Lai veidotu plašāku izpratni par lasīšanas grūtību cēloņiem un redzes pārbaudes metodēm, kas pielietojamas pacientiem ar lasīšanas grūtībām, ir nepieciešams veikt starpdisciplināri integratīvu pētījumu, kura ietvaros bērniem ar lasīšanas grūtībām tiktu izmeklēti acu kustību parametri (sakādes, lēnas sekošanas acu kustības un fiksācijas) kopā ar redzes funkcionālajiem izmeklējumiem (binokulārās un akomodācijas sistēmas darbības novērtēšana). Projekta mērķis ir izvērtēt saistību starp lasīšanas grūtībām (ar pazeminātiem rādītājiem mutiskās lasīšanas raitumā, precizitātē un lasītā izpratnē) un redzes funkcionālajiem traucējumiem (okulomotorās, binokulārās un akomodācijas sistēmas darbības traucējumi). Pētījuma ietvaros paredzēts izstrādāt metodi redzes funkcionālajam novērtējumam bērniem ar lasīšanas grūtībām. Izstrādātā metode būs balstīta uz ikdienā izmantojamiem testiem redzes speciālistu (galvenokārt optometristu) praksē, kā arī uz acu kustību analīzi (metodi, kas mūsdienās rod arvien plašāku pielietojumu).

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss