Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums: 31.08.2018.

Noslēgums: 31.08.2021.

Projekta numurs: lzp-2018/1-0460

Finansējums: 299976

Projekta vadītājs: Jurijs Dehtjars

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneri

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozares

    • Medicīniskā inženierija
    • Rūpnieciskā biotehnoloģija

Kopsavilkums

Šūnas imobilizācija uz virsmas ir svarīga tās tālākai attīstībai un proliferācijai. Viens no parametriem, kas ietekmē šūnu imobilizāciju ir virsmas raupjums, taču pagaidām nav līdz galam skaidrs, kas regulē šo mijiedarbību. Iespējamais iemesls ir elektriskā lādiņa klātbūtne uz virsmas raupjuma pīķiem. Bioloģisko šūnu primārā mijiedarbība ar virsmām tiek nodrošināta caur elektrostatiskiem un van der Vaalsa spēkiem, līdz ar to elektriskā lādiņa esamība uz raupjuma pīķu virsmas varētu ietekmēt imobilizāciju. Taču, uz doto brīdi nav zināms, kāda tieši saikne pastāv starp virsmas raupjumu, virsmas lādiņu un šūnas imobilizāciju. Projekta mērķis ir noteikt šīs saiknes esamību, izveidojot paraugus, uz kuru virsmas tiks izveidotas noteiktas formas un izmēra struktūras, mimikrējošās virsmas raupjuma elementus (imobilizācijas platformas). Tiks noteikts virsmas lādiņa sadalījums, tiks imobilizētas S. cerevisiae rauga šūnas uz virsmas, un tiks vērtēta šūnu piesaiste. Lai pastiprinātu virsmas lādiņa ietekmi uz šūnu imobilizāciju, virsmas lādiņš papildus tiks inducēts ar UV apstarošanu. Pēc imobilizācijas uz virsmas tiks pētīta imobilizēto šūnu fizioloģija. Projekta izpildes rezultātā tiks iegūtas jaunas zināšanas par to, kāda ir mijiedarbības daba starp virsmas raupjumu un šūnu imobilizāciju, un kādu loma šajā mijiedarbībā ir virsmas elektriskajam lādiņam. Projekta rezultātiem būs ietekme audu-implantu integrācijas uzlabošanā. Projekts atbilst prioritārajam zinātnes virzienam “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai”, konkrēti zinātnes nozarei “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” un tās apakšnozarēm “Medicīniskā inženierija” un “Rūpnieciskā biotehnoloģija”. Saskaņā ar horizontālajiem izaicinājumiem nozarē “Inženierzinātnes un tehnoloģijās” ir svarīgi veikt starpdisciplinārus pētījumus un to rezultātā izstrādāt audu reģenerāciju stimulējošus materiālus, izstrādāt implantu materiālus, kā arī jāveic antibakteriālu nanostrukturētu pārklājumu izstrāde medicīnā un pārtikas rūpniecībā. Projektā iegūtās jaunās zināšanas par substrāta raupjuma un virsmas lādiņa savstarpējo saikni un ietekmi uz šūnu adhēziju tiešā veidā sekmēs minētā prioritārā zinātnes virziena horizontālos izaicinājumus.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2018. gada 1. atklātais konkurss

 

Projekta īstenošanas zinātniskā un sociālā ietekme ir apkopota pārskatā[PDF]

Projekta rezultāti [PDF]