Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Retzemju metālu oksi-hidrīdu plānās kārtiņas fotohromiem pielietojumiem

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0291

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Mārtiņš Zubkins

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Materiālzinātne; Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Retzemju metālu oksi-hidrīdu (REHO) plānas kārtiņas ir jauna neorganisko jaukto anjonu materiālu klase, kam piemīt fotohromais efekts un gaismas izraisīta elektriskās pretestības izmaiņa istabas temperatūrā un apkārtējā spiedienā. Šī optisko un elektrisko īpašību pārslēgšanas iespēja ļauj izmantot REHO daudzos tehnoloģiskos pielietojumos, piemēram, enerģiju taupošos viedajos logos, sensoros, oftalmoloģiskajās lēcās un medicīnas ierīcēs. Lai pielāgotu un pilnībā izmantotu REHO šajos pielietojumos, ļoti svarīgas ir pilnīgas zināšanas par fizikālo īpašību atkarību no materiāla sastāva un struktūras. Piedāvātā projekta pamatā ir pavisam nesen atklātās fotohromās REHO kārtiņas, un tā mērķis ir izpētīt saistību starp plāno kātiņu uzklāšanas parametriem, ķīmisko sastāvu un struktūru jau zināmiem REHO, koncentrējoties uz fotohromo efektu, un atklāt jaunus fotohromos REHO. Projektā tiek ierosināts izgatavot REHO plāno kārtiņu formā un veikt padziļinātu raksturojumu, izmantojot modernas laboratorijas tehnikas gan ex-situ, gan in-operando. Magnetronā izputināšana ir izvēlēta par uzklāšanas metodi, jo tā ir viena no visizplatītākajiem metodēm stiklošanas nozarē un to var mērogot līdz lielu platību pamatnēm kopā ar lielu uzklāšanas ātrumu, kas ir ļoti svarīgi liela apjoma ražošanai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss