Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Roku mazgāšanas kvalitātes kontroles automatizēšana un roku mazgāšanas kvalitātes izvērtēšana sistēma ar reālā laika atgriezenisko saiti

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0309

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Oļegs Sabeļņikovs           

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte; Elektronikas un datorzinātņu institūts

Zinātnes nozare

Veselības un sporta zinātnes; Datorzinātnes un informātika          

Kopsavilkums

Infekciju izraisīta medicīniska kļūda ir top 10 medicīnisko kļūdu sarakstā. Kā viens no galvenajiem cēloņiem šādas kļūdas esamībai ir ārstniecības personāla nepietiekami kvalitatīva roku mazgāšana pirms kontakta ar pacientu, kas savukārt var veicināt infekciju izplatīšanos. Projekta mērķi:Izstrādāt automatizētu roku mazgāšanas kvalitātes kontroles un roku mazgāšanas kvalitātes izvērtēšana sistēmu ar reālā laika atgriezenisko saiti. Projekta uzdevumi: 1) Salīdzināt roku mazgāšanas kustības identificēšanas precizitāti starp (a) videokameru ierakstiem un (b) sensoru datiem no valkājamām ierīcēm ar inerciāliem sensoriem. 2) Izpētīt, kā reālās pasaules roku mazgāšanas reģistrēšanas datu kopas paplašināt ar sintētiskiem datiem, lai atvieglotu ML klasifikatoru apmācību. 3) Izpētīt labākos veidus un kairinātājus - audio, taustes vai vizuālos - lai sniegtu reālā laika atgriezenisko saiti medicīnas profesionāļiem par roku mazgāšanas procesa izpildi. 4) Simulētā klīniskā vidē izvērtēt roku mazgāšanas sistēmas darbību, salīdzinot tās sniegto informāciju par mazgāšanas procesa kvalitāti ar datiem, kas iegūti no roku tīrības testiem, izmantojot UV starojumu. Sasniedzamie rezultāti:Paplašināta roku mazgāšanas datu kopa un publikācijas

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss