Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Saistība starp putnu hematoloģiskajiem parametriem, asins mikrobiomu, asinsparazītu infekcijām un fitnesu ekoloģisko slazdu apstākļos

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0271

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Tatjana Krama

Projektu īsteno

Daugavpils Universitāte

Zinātnes nozare

Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir radīt labāku izpratni par cēloņiem un mehānismiem, kas nosaka asins parazītu inficēto un neinficēto putnu asins parametru, asins mikrobioma un to vairošanās un izdzīvošanas sekmju atšķirības. Projekta realizācijas gaitā tiks pētīta saistība starp biotopu kvalitāti, tur mītošo meža putnu fitnesu, asins parazītu infekcijām, asins šūnu koncentrāciju un asins mikrobiomu. Ir atklāts, ka asins parazīti rada būtisku ietekmi uz inficētajiem organismiem un to fitnesu. Mūsu iepriekšējos pētījumos atklāts, ka attālums starp ūdenstilpnēm ietekmē meža putnu asins parazītu infekcijas intensitāti, kas rada ekoloģisko slazdu apstākļus. Šajā projektā mēs izmantosim pilnīgi jaunu pieeju pētījumiem savvaļas dzīvnieku fizioloģiskās ekoloģijas jomā, kas ir balstīta uz asins mikrobioma izpēti. Tas ir svarīgi, jo (1) telomēru garums tiek mērīts, izmantojot asins šūnas, (2) asins parazīti ievērojami ietekmē dzīves ilgumu un fitnesu, (3) apkārtējās vides radītais stress izpaužas asins šūnu koncentrācijas izmaiņās. Mēs pētīsim meža putnu asins parazītu infekciju ietekmi uz asins mikrobioma parametriem, kā putnu izdzīvošanas un vairošanās sekmes teritorijās ar ekoloģiskā slazda pazīmēm un ārpus tām. Šī projekta realizācijas rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Projekts radīs darba vietas vairākiem studējošiem, kas ir svarīgi COVID 19 seku mazināšanai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss