Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

SARS-CoV-2 un Covid-19 konteksti hepatobiliārās sistēmas patoloģijām, to histoloģiskais, bioķīmiskais, radioloģiskais un klīniskais raksturojums un šo patoloģiju prevencijas iespējas

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0442

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Ludmila Vīksna   Ludmila.Viksna@rsu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Klīniskā medicīna

Kopsavilkums

Pētījums ir plānots kā Valsts Pētījuma Programmas (VPP) projekta turpinājums ar padziļinātu Covid-19 pacientu aknu un žultsceļu bojājuma izpēti, kas tika atklāts VPP projekta gaitā. Tā mērķis ir izpētīt hepatobiliārā trakta izmaiņas pacientiem ar Covid-19, tajā skaitā ar tā ilgstošu norisi, un identificēt faktorus, kuri ietekmē hepatobiliārā trakta iesaisti Covid-19 procesos. Pētījumā ir plānots iesaistīt pacientus ar apstiprinātu Covid-19 (īsu un ilgstošu Covid-19 norisi jeb long COVID), kā arī pēc izveseļošanas. Hepatobiliārā trakta izmaiņas tiks izvērtētas, balstoties uz audu morfoloģijas izpēti, dažādiem aknu asins marķieriem un mūsdienīgām radioloģijas metodēm. Daļa pacientu tiks iesaistīta longitudinālā pētījuma ietvaros. Iegūtie dati ļaus izstrādāt klīniskos algoritmus hepatobiliārā trakta problēmu ātrākai identificēšanai pacientiem ar Covid-19 un Long Covid, kā arī profilaktiskos pasākumus. Pētījumā tiek plānots arī novērtēt slogu veselības aprūpes sistēmai saistībā ar Covid izraisītām aknu problēmām, kas dos pamatu atbilstošas rīcībpolitikas ieteikumu izstrādei.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss