mike-castro-demaria-vEnB66L4cnQ-unsplash-2048x1360.jpg

Sēklu mikrobioma raksturojums un dinamika nezāļu augsnes sēklu bankā

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0163

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Jevgenija Ņečajeva

jevgenija.necajeva@llu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozare

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Ilgtspējīgas ilgtermiņa nezāļu integrētās ierobežošanas stratēģijas balstās uz augsnes sēklu bankas samazināšanu. Sēklu ilgmūžību augsnes sēklu bankā būtiski ietekmē ar sēklām saistīto mikroorganismu ietekme, kura ietver ar sēklām saistīto mikroorganismu (sēklu mikrobioma) un augsnes mikroorganismu mijiedarbību. Šī projekta mērķis ir raksturot ar sēklām saistīto mikroorganismu kopas dinamiku augsnes sēklu bankā un noteikt tās saistību ar sēklu ilgmūžību augsnē. Kā pētījuma objektus izvēlējās divas izplatītas nezāļu sugas, vējauzu (Avena fatua) un parasto gaiļsāri (Echinochloa crus-galli). Projekta gaitā būs raksturotas arī sēklu īpašības, kuras ietekmē sēklu noārdīšanās ātrumu mikroorganismu ietekmē.

Lai noteiktu sēklu noārdīšanos ātrumu augsnē, meteoroloģisko apstākļu un vides faktoru un vietas ietekmi, tiks iekārtots lauka eksperiments kurā dažādās vietās trīs gadu laikā ievāktie sēklu paraugi tiks ierakti divos laukos ar dažāda tipa augsni. Sēklu paraugus periodiski izņems, lai noteiktu dzīvotspēju un dīgtspēju. Mikroorganismiem ir izšķiroša loma sēklu dzīvotspējas samazināšanā augsnē. Uz sēklu virsmas un augsnē esošo mikroorganismu daudzveidību raksturos, izolējot DNS un nosakot taksonus ar jaunās paaudzes sekvencēšanas tehnoloģijas palīdzību. Sēklu spēju pretoties patogēno mikroorganismu ietekmei noteiks laboratorijas apstākļos.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"