Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sēru saturošu enantiotīru gamma-laktāmu bioizostēru sintēze

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0578

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Edgars Sūna, edgars@osi.lv

Projektu īsteno

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Ķīmija; Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Kopsavilkums

Jaunu terapeitisko līdzekļu izstrāde ir izaicinājums, kas bieži beidzas ar neveiksmi zāļu kandidātvielu nelabvēlīgo fizikāli-ķīmisko īpašību dēļ. Problēmu mazināšanai bieži izmanto bioizostēro aizsvietošanu. Projektā plānots izstrādāt sēru saturošu gamma laktāmu enantiotīru bioizostēru (sulfonimidamīdu, sulfoksimīnu un sulfonimidātu) sintēzes ceļu, izmantojot jaunu stereoselektīvu ciklizēšanas pieeju.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss