Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sigma-1 receptors: jauns spēlētājs kardiometabolo slimību patoģenēzē un terapijā?

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0563

Finansējums

299 944 EUR

Projekta vadītājs

Līga Zvejniece     liga@farm.osi.lv

Projektu īsteno

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Kopsavilkums

Sigma-1 receptors (Sig1R) ir daudzfunkcionāls proteīns, kas atrodas šūnas kodolu membrānā, endoplazmiskā retikulumā un ar mitohondriju saistītajās membrānās. Sig1R ekspresējas gan smadzenēs, gan perifēros audos, piemēram, sirdī, aknās, nierēs, olnīcās un sēkliniekos. Līdz šim Sig1R fizioloģiskā nozīme ir saistīta ar dažādām neirodeģeneratīvām slimībām, bet pēdējos gados ir parādījušies pētījumi par Sig1R lomu sirds un asinsvadu un metabolo slimību patoģenēzē un terapijā. Jaunākie pierādījumi liecina par dzimumam raksturīgām atšķirībām sirds un asinsvadu saslimšanas biežumā, glikozes un lipīdu vielmaiņā, kā arī mitohondriju funkcijā. Šī projekta mērķis ir noskaidrot Sig1R dzimuma specifisko fizioloģisko nozīmi kardiometabolo slimību attīstībā, atklāt jaunas terapeitiskās stratēģijas miokarda infarkta un metabolā sindroma ārstēšanai. Mēs pētīsim Sig1R lomu mitohondriju bioenerģijā, vielmaiņas procesos un sirds funkcijā. Mēs pārbaudīsim kardiometabolo slimību attīstību Sig1R inaktivētā gēna pelēs. Turklāt mēs noskaidrosim Sig1R aktivācijas potenciālu sirds infarkta un metabolā sindroma eksperimentālos modeļos. Paredzams, ka projekta rezultātā tiks iegūtas jaunas zināšanas par Sig1R nozīmi kardiometabolo slimību patoģenēzē un tiks atklāta novatoriska pieeja sirds infarkta un metabolā sindroma ārstēšanai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss