Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Skaitliski precīza Foka apmaiņa (PREFEX)

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

 • Projekta numurs

  • lzp-2020/2-0251

 • Finansējums

  • 100 389 EUR

 • Projekta vadītājs

  • Andris Guļāns

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

 • Fizika un astronomija; Materiālzinātne; Ķīmija

Kopsavilkums

Elektronu struktūras aprēķiniem, izmantojot blīvuma funkcionāļa teoriju (BFT), ir milzīga ietekme uz mūsdienu materiālzinātni. Pirmo principu metožu pareģošanas spējas aizvien pieaug, un tas ne tikai palīdz uzlabot mūsu izpratni par fizikāliem un ķīmiskiem procesiem, bet arī paver iespējas atklāt jaunus materiālus. Būtisks iemesls šīm pieaugošajām iespējām ir jauni apmaiņas un korelācijas funkcionāļi, piemēram, hibrīdi, kuri apvieno puslokālu BFT un Hartri-Foka apmaiņu. Taču mūsdienu elektronu struktūras simulāciju programmatūra izmanto tuvinājumus, tādus kā pseidopotenciāļi, līdz ar to rodas šaubas par mūsdienu rīku skaitlisko precizitāti un to radīto rezultātu reproducējamību. Turklāt dotajā brīdī nav tādu pirmo principu etalondatu un pieeju, kuras varētu efektīvi un droši izmantot šādu etolandatu radīšanai. PREFEX sniegs ieguldījumu aprakstītās problēmas risināšanā, (i) izveidojot un demonstrējot augstas precizitātes un augstas veiktspējas rīku aprēķiniem ar hibrīdiem funkcionāļiem pievienoto plakano viļņu metodes ietvaros, (ii) izveidojot etalondatu bibliotēku, kuru varēs izmantot citu elektronu struktūras kodu precizitātes novērtēšanai.

Projekta rezultāti [PDF]

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss