Statuss:
Īstenošanā
lina-barrios-G0n_D4MptQ4-unsplash-2048x1365.jpg

Šķidruma mehānikas un siltuma vadīšanas sarežģīto dinamisko sistēmu analīze

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0076

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Andrejs Koliškins

Andrejs.Koliskins@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Daugavpils Universitāti

Zinātnes nozare

Dabaszinātņu nozare

Kopsavilkums

Projekts ir veltīts vairāku nestacionāru problēmu fundamentāliem pētījumiem un to pielietojumiem siltuma vadīšanā un šķidruma mehānikā. Projekta mērķis ir izstrādāt matemātiskos modeļus un algoritmus, lai pētītu trīs galveno problēmu grupas: (a) faktoru, kas ietekmē efektīvo biomasas pārstrādi, tīras enerģijas ražošanu un atkritumu utilizāciju, analīze; (b) siltuma vadīšanas un šķidruma mehānikas ātro nestacionāro procesu pētīšana (ieskaitot inverso uzdevumu risināšanu); (c) vairāku siltuma vadīšanas režīmu analīze radiālās simetrijas gadījumā un atbilstošo nelineāro robežproblēmu atrisināmības, atrisinājumu sazarošanās un bifurkāciju pētīšana.

Sagaidāmie rezultāti ir šādi: izstrādāti matemātiskie modeļi, algoritmi un datorprogrammas, lai analizētu dinamiskās sistēmas, kas ir saistītas ar biomasas siltuma pārstrādi, tīras enerģijas ražošanu un atkritumu utilizāciju; siltuma vadīšanas nestacionāru procesu analīze un kontrole ar izstrādāto modeļu palīdzību, inverso nestacionāro hiperbolisko procesu atrisināšana (ar pielietojumiem tērauda rūdīšanā); pārējas uz turbulenci ātri palēnināto plūsmu caurulēs un kanālos analīze, izmantojot absolūtās un konvektīvās nestabilitates jēdzienus; parasto diferenciālvienādojumu un to sistēmu nelineāro robežproblēmu analīzes jaunas metodes.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss