Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Starpmolekulāro h-saišu struktūras dizains polimēros spēcīgākai triboelektrifikācijai

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0382

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Juris Blūms         

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Materiālzinātne; Fizika un astronomija   

Kopsavilkums

               Piedāvātā pētījuma projekta mērķis ir izstrādāt polimērus ar uzlabotām triboelektrificēšanās īpašībām. Šie materiāli ir svarīgi triboelektrisko nanoģeneratoru (TENG) ierīcēm - vadošajiem kandidātiem starp dažādām tehnoloģijām mehāniskās enerģijas pārveidē no apkārtējām vibrācijām, kustībām un trokšņa elektriskajā enerģijā, izmantojot lētus, vieglus un elastīgus polimērus. Lielāki triboelektrifikācijas lādiņi sniedz augstāku TENG veiktspēju, lai izmantotu neapgūtus enerģijas avotus un nodrošinātu enerģijas padevi portatīvajām ierīcēm. Iedvesmojoties no dabā sastopamajiem materiāliem, spēcīgo triboelektrifikāciju panāks izmantojot ar nanodaļiņām pastiprinātus elastomērus, kas satur ieslēgumus ar augstāku makromolekulāro sakārtotības pakāpi. Šis projekts ietver starpdisciplionāru pētījumu un komandu ar lielu pieredzi dotajā zinātniskajā izpētes virzienā. Projekts ir fundamentāla rakstura pētījums, kurš, izmantojot starptautisku tīklošanos un publicēšanos augstas ietekmes zinātniskajos žurnālos, ļaus nobriest projektā iesaistītajai komandai. Projekts veicina RIS3 tautsaimniecības pārveidošanas virzienu “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiertehniskās sistēmas” Latvijā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss