Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Stiprinot atbildīgu antibiotiku lietošanu un infekciju kontroli Latvijas slimnīcās: nacionāls jauktu metožu pētījums

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0162

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Elīna Dimiņa

Projektu īsteno

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Zinātniskais institūts

Zinātnes nozare

Klīniskā medicīna

Kopsavilkums

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (CDC) un Pasaules Veselības organizācija par vienu no globālajām veselības prioritātēm ir pasludinājušas pretmikrobu rezistences apkarošanu. Ir zināms, ka antibiotiku patēriņš slimnīcās Latvijā ir lielāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, tādējādi palielinot saslimstību ar daudzām zālēm rezistentām baktērijām. Antimikrobiālā pārvaldība (AMS) un infekciju novēršana un kontrole (IPC) ir galvenie elementi, lai ierobežotu antibakteriālās rezistences izplatīšanos. 2019. gada augustā Latvijā tika apstiprināts “Antibiotiku rezistences un pārdomātas antibiotiku lietošanas ierobežošanas plāns“ Viena veselība ”2019. – 2020. Gadam”, kurā noteikti galvenie mērķi, bet trūkst detalizētu ieteikumu, kā sasniegt izvirzītos mērķus. Līdz šim AMS un IPC programmu padziļināts nacionālais novērtējums nav veikts, un trūkst uz konkrētām valstīm balstītu zināšanu, kas ļautu reaģēt uz pieaugošo pretmikrobu rezistenci. Mūsu pētījuma mērķis ir stiprināt atbildīgu antibiotiku lietošanu un atbilstību IPC procedūrām Latvijas slimnīcās, veicot jauktās metodes pētījumu un sniedzot kontekstam specifiskus ieteikumus par katru iesaistīto vidi. Iegūtie dati un izstrādātie ieteikumi tiks piedāvāti Latvijas CDC, lai datus varētu izmantot, izstrādājot nacionālos ieteikumus pretmikrobu rezistences kontroles un piesardzības antibiotiku lietošanas plānam “One Health”.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss